اتاق های ساختمان جوجه کشی

اتاق های ساختمان جوجه کشی

اتاق های ساختمان جوجه کشی

اتاق های ساختمان جوجه کشی
امتیاز شما به این صفحه

اتاق های ساختمان جوجه کشی

اتاق های ساختمان جوجه کشی : در ابتدا باید تخمها وارد اتاقی شوند که مخصوص دریافت تخمها طراحی شده است. تا به کارکنان جوجه کشی تحویل داده شوند یا در آن جا بمانند تا شما برای انتقال شان آماده شوید. اگر شما تخمها را جمع آوری می کنید و به جوجه کشی انتقال می دهید باید لباس کار و کفش های تمیز بپوشید و هیچ گاه از ساختمان بیرون نروید تا آلودگی محل جوجهکشی کاهش یابد. هرگز با لباس هایی که معمولاً برای کار با پرنده ها و جوجهها می پوشید در محل جوجهکشی کار نکنید. اگر فضا و تسهیلات اجازه می دهد باید اتاق دریافت تخم دارای اتاق جدایی برای ذخیرهسازی تخم باشد. اندازه این اتاق ها با توجه به نیاز کنونی و آتی جوجهکشی خواهد بود.

» ظرفیت اتاق دستگاه

اگر اتاق دستگاه جوجهکشی دارای دستگاهی با ظرفیت ۱۰۰۰ تخم است باید مطمئن شوید که می توانید حداقل ۲۰۰ تخم را در اتاق ذخیره نگهداری کنید حتی اگر دستگاهی با ظرفیت ۲۰۰ تخم داشته باشید. اتاقهای ذخیره سازی تخم باید جداگانه باشند طوری که بتوان آنها را با دمای ۱۸-۱۵ و رطوبت نسبی ۷۵ درصد تهویه نمود. بهداشت تخم بسیار مهم است و اتاق ضد عفونی سازی / دوددهی، چه جدا باشد چه شبیه اتاق ذخیره سازی باشد باید تهویه خوبی داشته باشد و مجهز به سیستم خروجی هوای مناسب باشد تا بخار مسموم کننده را انتقال دهد. این اتاقی باید دارای تهویه باشد تا بتوان حرارت اتاق را برای مرحله گرم سازی تخم قبل از ورود به دستگاه جوجهکشی افزایش داد (۲۴ با رطوبت نسبی ۷۵ درصد به مدت ۲۴ساعت) یا این که مرحله گرم سازی تخم در دستگاه جوجهکشی صورت گیرد. اندازه و تعداد اتاق های دستگاه جوجهکشی بستگی به اندازه ساختمان جوجهکشی و طرح های توسعه در آینده دارد. به علاوه فضای مورد نیاز اتاق بستگی به دستگاهی دارد که در آن قرار می گیرد.

اتاق های ساختمان جوجه کشی
اتاق های ساختمان جوجه کشی

» اصول طراحی اتاق دستگاه جوجه کشی

ساختمان جوجه کشی فرضی که اصول طراحی جوجه کشی را نشان میدهد، اتاق های مختلفی باید در ساختمان وجود داشته باشد و جریان گردش تخم و جوجه در آن جدا از هم باشد. که می تواند دستگاه روی میزی (که نیاز به سطحی دارد که روی آن قرار بگیرد) یا دستگاه بزرگ تر چند مرحله ای تجاری یا تک مرحله ای باشد که فضای مورد نیاز هر کدامشان متفاوت است. وجود چند میز کار برای چیدن تخم ها، وزن کردن، نور بینی یا انتقال شان در این اتاق لازم است. یک اتاق مناسب جهت ورود تخم ها به دستگاه (اتاقی که دستگاه ستر در آن قرار دارد) برای شترمرغسانان دمای ۲۴-۲۲ و رطوبت نسبی بین ۳۵-۲۵ درصد دارد. هوای لازم برای تهویه دستگاه ۰/۱۴۲ متر معکب در دقیقه برای هر ۴۰ تخم شترمرغ یا ۱۲۰ تخم امو یا رئی است. کمی فشار هوای مثبت، مفید است زیرا انتقال آلودگی هوایی را از اتاق جوجه کشی کاهش میدهد.


  • دستگاه جوجه کشی
  • ماشین جوجه کشی
  • اتاق های ساختمان جوجه کشی
  • طراحی اتاق جوجه کشی
  • اصول طراحی اتاق جوجه کشی
  • جوجه کشی

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از