ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ ( قسمت دوم )

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ ( قسمت دوم )

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ ( قسمت دوم )
امتیاز شما به این صفحه

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ ( قسمت دوم )

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی : تراکم برای رطوبت مطلق در شرایط “میزان هوای خشک kg/kg|۰/۰۱۱ و ۱۴/۵۲ دمای مخزن خشک ” اتفاق میافتد. این پدیده در محل جوجه کشی بسیار مهم است زیرا توضیح میدهد که چرا با انتقال تخم ها از محل خنک به دستگاه جوجه کشی گرم باعث «عرق کردن» آنها می شود . مایعی که روی سطح پوسته است از تخم بیرون نیامده، بلکه از رطوبت هوا است. دمای هوای اطراف تخم به سرعت توسط تخم کاهش مییابد. در نتیجه هوا میزان بخار آب کمتری را در خود نگه می دارد.

هنگامی که دمای هوا پایین می آید رطوبت نسبی در اطراف تخم افزایش مییابد و به درجه اشباع می رسد. اگر دمای تخم به کمتر از دمای اشباع برای رطوبت مطلق هوای داخل دستگاه جوجه کشی برسد در نتیجه آب روی تخم متراکم می شود.  مثال هایی از ارتباط میان دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب. متغیری که درشتتر تایپ شده، در هر مثال ثابت است.
مثال ۱- چگونه رطوبت نسبی در یک سطح ثابت باقی مانده در حالی که دمای مخزن خشک تغییر کرده است؟

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی
ارتباط بین دما، رطوبت نسبی

» رطوبت و کاهش آب

مثال ۲- تغییرات دمای مخزن خشک با وجود رطوبت مطلق ثابت، به طور مثال وقتی این اتفاق می افتد .

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی
ارتباط بین دما، رطوبت نسبی

مثال ۳- دمای مخزن خشک ثابت باقی می ماند اما دمای مخزن مرطوب تغییر می کند، برای مثال این اتفاق در هچر زمانی مشاهده می شود که جوجه ها شروع به سوراخ کردن تخم می کنند و رطوبت افزایش می یابد .

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی
ارتباط بین دما، رطوبت نسبی

مثال ۴- دمای مخزن خشک تغییر کرده اما دمای مخزن مرطوب ثابت مانده، برای مثال درجهٔ دمای مخزن خشک در دستگاه جوجهکشی تغییر کرده است بدون این که درجه مخزن خشک تغییر کند .

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی
ارتباط بین دما، رطوبت نسبی

مثال ۵- تغییرات در رطوبت مطلق هنگامی که محیط اشباع شده و هوا با فشار اتمسفر (KPa ۱۰۱/۳۳) نمیتواند بخار آب بیشتری را در خود نگاه دارد، یعنی اشباع صورت گرفته اما دمای مخزن خشکك تغییر نمی کند، برای مثال در درون تخم، هنگامی که داخل دستگاه جوجه کشی گذاشته می شود

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی
ارتباط بین دما، رطوبت نسبی

مثال ۶- چگونه می توانید فشار بخار را با تغییر دمای مخزن خشک ثابت نگه دارید؟

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی
ارتباط بین دما، رطوبت نسبی

مثل 7- پوسته تخم سدی میانی بین جنین در حال رشد و محیط جوجه کشی اش است. پوشته داری منافذی است که تمام سطح پوسته را می پوشانند.

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی
ارتباط بین دما، رطوبت نسبی

A: ارتباط بین مخزن های مرطوب و خشک برای حفظ ثبات رطوبت نسبی
B: تأثیر تغییر دمای مخزن خشک بر رطوبت
C: تغییرات رطوبت با تغییر دمای مخزن مرطوب
E: تغییرات رطوبت مطلق با حالت اشباع و دمای متفاوت مخزن خشکت
F: حفظ فشار بخار آب با تغییر دمای مخزن خشک


 • دستگاه جوجه کشی
 • ماشین جوجه کشی
 • دستگاه جوجه کشی خانگی
 • ارتباط بین دما، رطوبت نسبی
 • دما دستگاه جوجه کشی
 • دما و رطوبت جوجه کشی
 • رطوبت جوجه کشی
 • پرورش شترمرغ
 • تنظیم بین دما، رطوبت
 • تخم مرغ شترمرغ سانان
 • پرورش شترمرغ سانان
 • پرورش نیمچه گوشتی

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از