ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ
امتیاز شما به این صفحه

ارتباط بین دما رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ

ارتباط بین دما رطوبت نسبی : دمای مخزن خشک تغییر می کند میزان بخار آب در هوای اشباع شده تغییر می کند و رطوبت نسبی هم به تبع آن تغییر می کند. در نمودار سایکرومتریک رطوبت نسبی به وسیله خط های منحنی نشان داده شده است. رطوبت مطلق میزان بخار آب واقعی موجود در هوا است که معمولا به صورت هر کیلوگرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای خشک اندازه گیری می شود و بر روی نمودار سایکرومتریک به صورت خط های عمودی نشان داده شده است. دمای مخزن خشک، دمای طبیعی هوا است که با استفاده از دماسنج خشک اندازه گیری می شود و دمای هوای محیط را نشان می دهد. دمای مخزن خشک به وسیله خطوط افقی در نمودار نشان داده شده است

» مقایسه دمای مخزن

در مقایسه دمای مخزن مرطوب هنگامی ثبت می شود که حرارت سنجی به وسیله فتیله ای کتانی و خیس پوشیده شده باشد. یک سر این فتیله داخل منبعی از آب تمیز (ترجیحاً تصفیه شده) قرار میگیرد تا فتیله مرطوب بماند (“مخزن دماسنج” منيع، جیوه یا الکل است که در انتهای دماسنجی معمولی قرار دارد). هنگامی که آب از سطح فتیله بخار می شود بافت آن خنک می شود و میلهٔ دما، دمایی پایین تر را نسبت به دمای هوای اطراف که توسط دماسنج مجاور با مخزن خشک اندازه گیری شده، نشان می دهد. برای حفظ صحت این سیستم باید به طور مرتب فتیله و آب مخزن را تعویض کنید. در دستگاه های ستر و هچرها، میلهٔ مخزن مرطوب از نوع «آویزان» برای هنگامی که هوا به طور مداوم از کنار آن عبور می کند و در مقابل، نوع «صفحه ای» برای هوای راکد، استفاده می شود.

ارتباط بین دما رطوبت نسبی
ارتباط بین دما رطوبت نسبی

» دمای مخزن خشک

دمای مخزن خشک تغییر می کند میزان بخار آب در هوای اشباع شده تغییر می کند و رطوبت نسبی هم به تبع آن تغییر می کند. در نمودار سایکرومتریک رطوبت نسبی به وسیله خط های منحنی نشان داده شده است. رطوبت مطلق میزان بخار آب واقعی موجود در هوا است که معمولا به صورت هر کیلوگرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای خشک اندازه گیری می شود و بر روی نمودار سایکرومتریک به صورت خط های عمودی نشان داده شده است. دمای مخزن خشک، دمای طبیعی هوا است که با استفاده از دماسنج خشک اندازه گیری می شود و دمای هوای محیط را نشان می دهد. دمای مخزن خشک به وسیله خطوط افقی در نمودار نشان داده شده است .

» مقایسه دمای مخزن مرطوب

در مقایسه دمای مخزن مرطوب هنگامی ثبت می شود که حرارت سنجی به وسیله فتیله ای کتانی و خیس پوشیده شده باشد. یک سر این فتیله داخل منبعی از آب تمیز (ترجیحاً تصفیه شده) قرار میگیرد تا فتیله مرطوب بماند (“مخزن دماسنج” منيع، جیوه یا الکل است که در انتهای دماسنجی معمولی قرار دارد). هنگامی که آب از سطح فتیله بخار می شود بافت آن خنک می شود و میلهٔ دما، دمایی پایین تر را نسبت به دمای هوای اطراف که توسط دماسنج مجاور با مخزن خشک اندازه گیری شده، نشان می دهد. برای حفظ صحت این سیستم باید به طور مرتب فتیله و آب مخزن را تعویض کنید.

در دستگاه های ستر و هچرها، میلهٔ مخزن مرطوب از نوع «آویزان» برای هنگامی که هوا به طور مداوم از کنار آن عبور می کند و در مقابل، نوع «صفحه ای» برای هوای راکد، استفاده می شود. در روشی «آویزان» عدد نسبتاً کمتری برای رطوبت نسبی ثبت می شود.


 • دستگاه جوجه کشی
 • ماشین جوجه کشی
 • دستگاه جوجه کشی خانگی
 • ارتباط بین دما، رطوبت نسبی
 • دما دستگاه جوجه کشی
 • دما و رطوبت جوجه کشی
 • رطوبت جوجه کشی
 • پرورش شترمرغ
 • تخم مرغ شترمرغ سانان
 • پرورش شترمرغ سانان
 • پرورش نیمچه گوشتی

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از