توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ ( قسمت دوم )

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ ( قسمت دوم )

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ ( قسمت دوم )
امتیاز شما به این صفحه

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ : پرندگان منجمله گونه های شترمرغ سانان قابل قبول است. قبل از آن که عدد ۱۵ درصد برای شترمرغ، امو یا رئی پیشنهاد گردد باید تحقیقات بیشتری انجام شود. در واقع در هر دستهٔ تخم ورود داده شده به دستگاه جوجه کشی، تغییرات بسیار زیادی در درصد کاهش وزن تخم ها وجود دارد . بنابراین باید رطوبت دستگاه جوجه کشی را براساس میانگین وزن تخمها تنظیم کرد.

توزیع درصد کاهش وزن در یک دسته تخم متشکل از ۳۲۰ تخم شترمرغ . قسمت هاشور زده نشان دهنده تخم های هچ نشده است. سادهترین روش برای رسیدن به کاهش وزن صحیح ۱۵ درصد این است که مناسب ترین رطوبت را برای تخمهای موجود تعیین کنید. در ابتدا باید تنظیمات دستگاه جوجه کشی را که کارخانه سازنده توصیه کرده استفاده نمود اما باید آن را متناسب با تخم ها تغییر داد

» درجه خشکی

خشک “۳۶ (رطوبت نسبی ۳۲ درصل) درجه خوبی برای شروع است. برای تعیین رطوبت دستگاه جهت کاهش وزن مناسب در هر دسته مشخصی از تخم های ورودی به دستگاه از تغییرات وزن تخم ها استفاده می شود. تنظیم رطوبتی که به وسیله همکاران یا دیگر «متخصصان» پیشنهاد می شود، در مورد تخم های شما صادق نیست و اثرات زیان باری طی مرحله رشد دارد. اگر درجه پیشنهادی رطوبت خیلی پایین باشد، باعث کاهشی وزن بیش از حد شده و موجب دهیدراته شدن تخم می شود.

برای تعیین کاهش وزن طی جوجه کشی، وزن تخم در ابتدای جوجه کشی اندازه گیری می شود و مقدار کاهش آن ( با میزان ۱۵ درصد ) تا زمان سوراخ کردن به ترتیب زیر محاسبه می شود: ۰/۱۵ × وزن اولیه تخم (گرم) = ۱۵ درصد کاهش وزن تخم برای مثال تخم شترمرغی با وزن ۱۵۰۰ گرم باید تا زمان سوراخ کردن، روز چهل و یکم جوجه کشی، ۲۲۵ گرم کاهش وزن داشته باشد یعنی کاهش ۵/۵ گرم در هر s روز. تخم امو با وزن ۶۰۰ گرم در روز پنجم، ۹۰ گرم کاهش وزن دارد (۱/۷ گرم هر روز). سپس تخم داخل دستگاه قرار میگیرد و بعد از ۷ روز دوباره وزن کشی می شود.

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ
توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

» رطوبت و کاهش آب

همان طور باقی بماند. اگر وزنزیر خط پیش بینی شده قرار گرفت در نتیجه تخم آب بیش از حدی را از دست داده و رطوبت خیلی پایین است و می توان با افزایش دمای مخزن مرطوب (یا رطوبت نسبی) آن را افزایش داد.

» روز جوجه کشی

نمودار نشان دهنده کاهش وزن پیشبینی شده تخم شترمرغ طی جوجه کشی که به همراه ۳ نمونه از کاهش وزن واقعی است. اگر وزن واقعی بالای خط پیش بینی شده قرار بگیرد (مورد C) یعنی تخم مقدار کافی آب از دست نداده و رطوبت خیلی بالا بوده و باید آن را با کاهش می شود که رطوبت مطابق با هر تغییری که در کاهش وزن تخم صورت می گیرد، تنظیم گردد.


 • دستگاه جوجه کشی
 • ماشین جوجه کشی
 • دستگاه جوجه کشی خانگی
 • تخم شترمرغ
 • پوسته تخم شترمرغ
 • رطوبت نسبی و کاهشوزن تخم
 • تخم شترمرغ سانان
 • سالن پرورش تخم شترمرغ
 • دستگاه جوجه کشی شترمرغ
 • جوجه کشی شترمرغ سانان
 • جوجه کشی شترمرغ
 • فروش تخم شترمرغ
 • خرید تخم شترمرغ

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از