توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ
امتیاز شما به این صفحه

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ : نفوذپذیری تمام تخم ها با هم فرق دارد . این تفاوت می تواند بر اثر تفاوت ضخامت پوسته، تعداد منافذ یا قطر منافذ پوسته باشد. حتی در تخمهایی که از یک پرنده ماده هستند، نفوذپذیری در داخل یک دسته تخم فرق دارد و شترمرغ های ماده مختلف تخمهایی با نفوذپذیری های متفاوت تولید می کنند. در دسته تخم هایی که داخلی دستگاه جوجه کشی گذاشته میشود (و رطوبت نسبی برای آنها یکسان است)، دامنه وسیعی از نفوذپذیری پوسته وجود خواهد داشت.

برای هر گروه از تخم ها می توان یک میزان متوسط از نفوذپذیری پوسته را در نظر گرفت اما تخم هایی هم هستند که نفوذپذیری پوسته شان بسیار بالا یا خیلی پایین است. این که چگونه این تفاوت ها بر ماندگاری تخم تأثیر می گذارند، در قسمت قبل توضیح داده شده است . به طور کلی این پراکندگی نفوذپذیری تأثیر مهمی در کنترل کاهش وزن تخم در جوجه کشی های مصنوعی دارد.

» رطوبت نسبی و کاهش وزن تخمهای شترمرغسانان

میانگین رطوبت نسبی در آشیانه های شترمرغ های وحشی از ۲۵ درصد تا ۴۳-۴۱ درصد ثبت شده است. این رطوبت آشیانه شترمرغ اغلب کمتر از رطوبت آشیانه های دیگر پرندگان که حدود ۶۰- ۴۵ درصد گزارش شده است، می باشد. هر چند، تغییرات طبیعی زیادی در رطوبت طی روزهای مختلف و یا کلی دوره جوجه کشی وجود دارد به طوری که رطوبت نسبی از ۳۰ درصد تا ۷۲ درصد در آشیانه شترمرغ ها ثبت شده است. رطوبت نسبی آشیانه های امو حدود ۳۵ درصد گزارش شده، اگرچه نمونه های خیلی کمی بررسی شده اند. تاکنون اطلاعات کمی دربارهٔ رطوبت آشیانه های رئی به دست آمده است. رطوبت نسبی گزارش شده برای تخمهای شترمرغ در دستگاه های جوجه کشی مصنوعی به طور قابل ملاحظهای متغیر است.

» زمان رطوبت

رطوبت می تواند طی جوجه کشی از حداقل ۱۵ درصد تا حداکثر ۶۳ درصد تغییر داشته باشد. به نظر میرسد درجه رطوبت میانگین برای جوجه کشی تخم ها نامشخص باشد اما عموماً زیر ۳۵ درصد است. رطوبت مورد استفاده برای جوجه کشی تخم های رئی و امو حدود ۴۰-۳۵ درصد گزارش شده است. درصد کاهش وزن گزارش شده از تخم های شترمرغ و امو معمولا کمتر از ۱۵ درصد است که این میزان اغلب نقطه پایانی را به پرورش دهندگان نشان می دهد که کاهش آب را به وسیله تنظیم درجه رطوبت دستگاه کنترل می کنند.

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ
توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

کاهش وزن تخم بیشتر از ۱۵ درصد با استفاده از رطوبت نسبی بسیار پایین بدست می آید. اگرچه میزان کاهش وزن اغلب طی جوجه کشی در آشیانه های طبیعی ثابت تلقی می شود، این میزان با افزایش دمای تخم در طی زمان افزایش مییابد . دلیل آن این است که دمای بالای تخم فشار اشباع بخار آب درون تخم را افزایش می دهد و گرادیان فشار جزئی آب اطراف تخم را افزایش می دهد. بنابراین اگرچه انتقال بخار آب ثابت باقی می ماند ولی کاهش وزن افزایش می یابد.


 • دستگاه جوجه کشی
 • ماشین جوجه کشی
 • دستگاه جوجه کشی خانگی
 • تخم شترمرغ
 • پوسته تخم شترمرغ
 • رطوبت نسبی و کاهشوزن تخم
 • تخم شترمرغ سانان
 • سالن پرورش تخم شترمرغ
 • دستگاه جوجه کشی شترمرغ
 • جوجه کشی شترمرغ سانان
 • جوجه کشی شترمرغ

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از