جوجه تازه متولد شده شترمرغ

جوجه از تخم در آمده

جوجه تازه متولد شده شترمرغ

جوجه تازه متولد شده شترمرغ
امتیاز شما به این صفحه

جوجه تازه متولد شده شترمرغ – جوجه از تخم در آمده

جوجه از تخم در آمده شترمرغ سانان معمولاً جوجه’ (جوجه تازه متولد، نوزاد) نامیده می شود (هر چند در آفریقای جنوبی جوجه شترمرغ را جوجه مرغ” مینامند) و از آغاز تولد مستقل است (به سرعت پس از ترک آشیانه قادر به تأمین معاشش است) و بدنش از کرک ” پوشیده شده است. قد جوجه شترمرغ حدود ۳۰ سانتیمتر است و کرک هایی زبر به رنگ قهوهای خاکستری به همراه نقاط و خط های سیاه تار دارد. جوجه های امو و رئی قدشان کوتاهتر است و رنگ خاکستری و قهوهای تار دارند.
وزن جوجه غالباً درصد نسبتاً ثابتی از وزن اولیه تخم می باشد. تخم های شترمرغ با وزن میانگین ۱۵۸۶ گرم، جوجه هایی با وزن ۱۰۱۸ گرم، تولید می کنند در حالی که تخم هایی با وزن میانگین ۱۴۴۰ گرم جوجه هایی با وزن ۹۱۶ گرم تولید می نمایند. این جوجه ها به ترتیب ۶۴/۲ درصد و ۶۳/۶ درصد از وزن اولیه تخم هستند.

قیمت تخم شترمرغ
قیمت تخم شترمرغ

الگوی به دست آمده از ۳۰۰۰ تخم شترمرغ نشان داد که وزن میانگین جوجه (۵ + درصد) ۵۸ درصد از وزن اولیه تخم است. تخمهای امو که وزنشان ۵۸۰ گرم است جوجههایی با وزن (۶۷/۲ درصد) ۳۹۰ گرم تولید می کنند. میزان ۶۵ درصد از وزن اولیه تخم در مورد وزن اکثر گونه های پرندگان صدق می کند. بقیه ۳۵ درصد حجم به شکل آب از دست رفته طی جوجه کشی (عموماً ۱۵ درصد)، پوسته و دیگر باقی مانده های هچ است.

مشخصات تخم شترمرغ

تخم هایی که کمتر از ۱۵ درصد از حجم اولیه شان را از دست می دهند (به شکل ۱-۴-۸ مراجعه شود) جوجه هایی تولید می کنند که بیش از ۶۵ درصد وزن دارند و تخمهایی که وزن بیشتری از دست می دهند جوجههایی تولید کرده که وزنشان کمتر از ۶۵ درصد وزن اولیه تخم است.

جوجه تازه به دنیا آمده شترمرغ حدود ۳۰۰-۲۵۰ گرم از زرده باقی مانده را همراه دارد که حدود ۲۵-۲۰ درصد از وزن جوجه را شامل می شود. هر چند اطلاعاتی در مورد جوجه امو و رئی وجود ندارد ولی قطعاً کیسه زرده مقدار مشابهی از وزن بدن همانند آنچه که در شترمرغ است را تشکیل می دهد.

در آخر صحبتی در مورد «کیفیت جوجه»، اغلب این جنبه در هچ نادیده گرفته می شود در حالی که اهمیتی اساسی در پرورش موفقیتآمیز شترمرغسانان دارد. جوجه ای با کیفیت خوب باید مشخصات زیر را داشته باشد:

۱- باید خودش از تخم بیرون آمده باشد.
۲- باید هنگامی که از هچر بیرون آمد کاملاً خشک باشد.
۳- کرک هایش از آلودگی باقی مانده تخم پاک باشد.

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از