جوجه درآوری بلدرچین نسبت به نر و ماده

جوجه درآوری بلدرچین نسبت به نر و ماده

جوجه درآوری بلدرچین نسبت به نر و ماده

جوجه درآوری بلدرچین نسبت به نر و ماده
امتیاز شما به این صفحه

جوجه درآوری بلدرچین نسبت به نر و ماده

جوجه درآوری بلدرچین نسبت به نر و ماده : با توجه به جدول ۶ درصد جوجه درآوری برای نسبت های نر به ماده ۱ به ۲ و ۱ به ۳ و ۱ به ۵ و ۱ به ۷ به ترتیب ۷۳، ۷۱، ۵۸ و ۵۰ درصد بود که گروه A و B اختلافی نداشتند و بالاترین درصد جوجه در آوری را داشتند ولی با دو گروه C و D که کمترین درصد جوجه درآوری را داشتند اختلاف معنی داری را نشان دادند.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که با توجه به تعداد کمتر نر به ماده وهزینه پایین تر نگهداری مناسب ترین نسبت نر به ماده ۱ به ۳ می باشد.

در پایان آزمایش تعداد ۵ قطعه جوجه بلدرچین نر و ۵ قطعه ماده به طور جداگانه ابتدا وزن شدند و سپس ذبح و وزن لاشه و میزان قسمت های مختلف قابل مصرف و غیره قابل مصرف آن تعیین گردید. که نتایج در جدول ۵ نشان داده شده است .

با توجه به جدول شماره ۵ می توان نتیجه گرفت که از ۱۸۰ گرم وزن زنده جوجه بلدرچین مقدار ۱۵/۸ گرم آن قابل مصرف و میزان ۲۵/۲ گرم آن غیر قابل مصرف است و شامل پر، سر و روده ها می باشد.

» بیماری ها بلدرچین

بیماری ها بلدرچین ها در دو هفته اول زندگی نسبت به تغییرات ناگهانی آب و هوا بسیار حساس هستند و در طول رشد نیاز به مراقبت بیشتری دارند. روند بیماری ها در بلدرچین و مرغ مشابه می باشد. ولی بلدرچین نسبت به مرغ به بیماری ها حساس تر است .

بلدرچین ها در مقابل بیماری رانیخت و اسکار یاسیس و کوکسیدیوز مرغ مقاومند. ولی نسبت به قارچ آسپرژیلوس حساس می باشند ، که از طریق کاهش رطوبت در سالن با استفاده از کربنات کلسیم به میزان ۲ کیلو گرم به ازای هر تن غذا می توان آن را به خوبی کنترل و از رشد آن جلوگیری کرد.

» مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی بلدرچین

نتایج طرح نشان می دهد که میزان رشد، مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی بلدرچین ژاپنی دو منظوره (گوشتی و تخمگذاری ) در شرایط آب و هوایی خوزستان نسبتاً مطلوب است و با توجه به پایین بودن درصد تلفات (۱۰٪)
درصورت رعایت موارد استاندارد پرورشی ، کاهش قیمت دان با استفاده از ضایعات کشاورزی می توان آن را پرورش داد. پیشنهادات

۱- حل مشکل بازاریابی از مهمترین مسائل قابل توصیه می باشد که حتماً باید قبل از پرورش ، خریداران تولیدات مشخص گردد.

۲ – پرورش بلدرچین در قفسی ، به دلیل مسائل پرورشی از قبیل تغذیه راحت تر و افت کمتر غذا، جلوگیری از پرواز در سالن و تراکم بیشتر در واحد سطح و کاهش هزینه کارگری نسبت به پرورش در بستر ارجحیت دارد.

» یادآوری

با توجه به فشار وارده بر صنعت مرغ ، باید به پرورش دیگر طیور نظیر بلدرچین پرداخت تا سطح تولید گوشت و تخم طیور به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته و بخش مهمی از منابع پروتئینی مردم تامین شود. بلدرچین پرنده ای پر طاقت و جسور می باشد که شرایط محیطی مختلفی را در حد قابل قبول تحمل می کند.

نگه داری بلدرچین در سه هفته اول در قفس نتیجه بهتری می دهد. هفته ۱۳ تا هفته ۱۱ اوج تخمگذاری بلدرچین می باشد و بیشترین درصد تخمگذاری در این دوران است. هر بلدرچین ماده در سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ عدد تخم می گذارد ، که این تخم ها خوش طعم و از نظر ویتامین غنی هستند.


جوجه شکی از بلدرچین توسط دستگاه جوجه کش گروه صنعتی اسکندری

 • دستگاه جوجه کشی
 • ماشین جوجه کشی
 • بیماری جوجه بلدرچین
 • بیماریهای جوجه بلدرچین
 • تهیه جوجه بلدرچین
 • جوجه بلدرچین
 • جوجه بلدرچین ارزان
 • جوجه بلدرچین بیست روزه
 • جوجه بلدرچین تازه متولد شده
 • جوجه بلدرچین تخمگذار
 • جوجه بلدرچین در یزد
 • جوجه بلدرچین فروش
 • جوجه بلدرچین یک روزه
 • جوجه کشی بلدرچین بدون دستگاه
 • جوجه کشی بلدرچین به روش سنتی
 • قیمت جوجه بلدرچین برای پرورش
 • قیمت جوجه پرورش بلدرچین
 • پرورش جوجه بلدرچین یک روزه
 • پروش جوجه بلدرچین

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از