جوجه کشی شترمرغ | آموزش های لازم برای جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ | آموزش های لازم برای جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ | آموزش های لازم برای جوجه کشی شترمرغ
امتیاز شما به این صفحه

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ | در جوجه کشی طبیعی شترمرغ به دلیل این که با خوابیدن شترمرغها بر روی تخمها تخمگذاری متوقف میشود از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و از سوی دیگر شرایط محیطی در این روش قابل کنترل نیست و تعداد جوجه های از تخم درآمده کم میباشد. به هر حال در برخی موارد در صورتی که به صورت محدود از شترمرغهای نابارور یا با تولید کم جهت خوابیدن روی تخمها استفاده شود میتوان روش جوجه کشی طبیعی با استفاده از دستگاه جوجه کشی  را نیز به کار برد. همچنین می توان به ازاء هر جفت شتر مرغ نر و ماده تا ۵۰ قطعه جوجه شتر مرغ را از یک روزگی تا یک ماهگی نگهداری نمود.
در این صورت مراقبت از جوجه شترمرغها توسط مادر یا پدر انجام شده و دیگر نیازی به ایجاد ساختمان نگهداری جوجه ها و تجهیزات لازم نیست. جوجه های بزرگ شده بسیار سالم و مقاوم خواهند بود.
در صورتی که به ازاء هر جفت شتر مرغ مولد ۲۰ تا ۳۰ قطعه جوجه نگهداری شود نتیجه بهتری به دست می اید. در عین حال در این روش که روش نگهداری طبیعی جوجه ها است اثرات منفی ناشی از نگهداری متراکم و استرسهای محیطی را هم نخواهیم داشت. در نظر بگیرید که با سه جفت شترمرغ نر و ماده در هر ماه ۱۵۰ -۱۰۰ قطعه جوجه شتر مرغ تا یک ماهگی پرورش مییابند. در این روش جهت تغذیه جوجه شترمرغها در زیر سایبان محوطه های محصوری را در نظر میگیرند که جیره آغازین در آنجا به جوجه ها داده می شود.

انکوباسیون تخم شترمرغ | جوجه کشی شترمرغ

دوره انکوباسیون تخم شتر مرغ چهل و دو روز به طول میانجامد. در حیات وحش و جوجه کشی شترمرغ حرارت داخلی شتر مرغ به طور متوسط ۳۴/۹-۳۱/۲ درجه سانتیگراد و درجه حرارت محیطی به طور متوسط ۳۵/۵-۳۱/۹ می باشد. رطوبت نسبی لانه نیز بین ۳۹ تا ۵۲ در صد متغیر میباشد تخمها در طول مدت انکوباسیون ۱۱ تا ۱۳/۲ درصد (در اثر تبخیر بخار آب) کاهش وزن مییابند. از آنجاییکه در حیات وحش دوره های سرد شدن و گرم شدن تخم وجود دارد لذا برخی پیشنهاد کردهاند که در انکوباسیون مصنوعی نیز بهتر است این وضعیت تقلید شود تا نتیجه بهتری حاصل آید. در حیات وحش صداهای دوطرفه جوجه شتر مرغها و مادر در هنگام تفريخ محرک خوبی برای ادامه و تکمیل مراحل تفریخ است در حالی که در انکوباسیون مصنوعی صداهای مکانیکی محیطی ممکن است با مرحله تفريخ تداخل داشته باشد. از آن جهت که تولید جوجه های سالم در یک مزرعه پرورش شترمرغ نقش محوری در پابرجایی و توسعه این مزارع دارد اصول کلی و مهم مورد توجه در جمع آوری، بهداشت و سایر موارد مرتبط با تخم شترمرغ به صورت اختصار توضیح داده میشود. باید توجه نمود دانش مربوط به تولید مثل، تخمگذاری، انکوباسیون، تفریخ و پرورش جوجه شترمرغها هنوز در راه رشد و توسعه قرار دارد ولی با این وجود صدها صفحه مطلب کاربردی در این زمینه موجود است.

بهداشت و جمع آوری تخم شترمرغ

تخمگذاری در شتر مرغها در بعد ظهرها انجام میشود. جمع آوری هرچه سریعتر تخمها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از شن و ماسه در کف سایبان ها جهت زهکشی مناسب بسیار مفید است. کارگران مسئول جمع آوری تخمها باید همواره دستهایشان را با مواد ضدعفونی کننده مناسب شسته و تمیز کنند. جهت حمل و نقل تخمها نیز از سینی هایی که جای قرا گرفتن تخمها را داشته باشد استفاده میشود. بهره گیری از پارچههای یکبار مصرف در روی این سینیها به کاهش آلودگی سطحی پوسته تخم کمک میکند در صورتی که تخم شتر مرغ یک شب تا صبح در لانه بماند سرد شدن تخمها می تواند به آلودگی و انتقال آن به درون پوسته منجر شود. تخمهای شترمرغ پس از جمع آوری در اتاق ذخیره سازی توسط دود دادن ضد عفونی میشود. استفاده از ۴۰ میلی لیتر فرمالین و ۲۰ گرم پر منگنات پتاسیم به ازاء هر متر مکعب فضایی که تخمها در آنها واقع شده اند از یک روش عملی و مؤثر ضدعفونی است.
مدت مورد نیاز جهت ضد عفونی بیست تا سی دقیقه است. باید توجه نمود که فرمالین را روی پرمنگنات ریخت. عکس این عمل موجب ایجاد حالت انفجاری و پخش شدن مواد و آلودگی محیطی و سطوح خواهد شد.
تخمهای کثیف را میتوان با برس نرم تمیز نمود. هرگونه دستکاری اضافی موجب نفوذ میکروارگانیسمها از طریق منافذ پوسته به درون تخم خواهد شد. این مطلب در خصوص هر گونه شستشو نیز صادق است. استفاده از حوله مرطوب جهت پاکسازی سطحی تخم نیز به هیچ وجه نباید انجام شود این اعمال موجب انتشار غیر قابل برگشت باکتریها به داخل تخم می شوند. مواد ضد عفونی کننده موجود در محلولها نیز قادر به ضد عفونی در تخم شتر مرغ نمی باشند. زیرا با کشیده شدن به داخل منافذ پوسته بر اثر خاصیت موئینگی توسط کلسیم موجود در پوسته بی اثر و خنثی می شوند. شایان ذکر است که شماره لانه و زمان جمع آوری بر روی تخم شتر مرغ ثبت شده و اطلاعات مربوط به وزن و مشخصات پوسته و … در دفاتر مربوطه یا رایانه یادداشت میگردد.

ذخیره سازی تخم شترمرغ

پس از نظافت و دود دادن میتوان تخمها را در دمای ۲۰-۱۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۶۰-۴۰ درصد برای مدت دو تا نه روز ذخیره سازی نمود. در صورتیکه مدت ذخیره سازی بیشتر شود درجه حرارت را باید پایین تر آورد. ذخیره سازی بیش از هفت روز موجب کاهش قدرت تفریخ میگردد. بلافاصله پس از تخمگذاری تغییرات لازم جهت ایجاد آمادگی برای انکوباسیون شروع می شوند. زمانیکه تخمگذاری کامل شده و تخم از بدن خارج می شود آلبومین نارس است، دوره ذخیره سازی موجب تجزیه آلبومين (عمل رسیدن) شده و جنین (بلاستودم) به نزدیکی اتاقک هوایی خواهید چرخید (در صورت نگهداری تخم در حالت عمومی و طرف پهن رو به بالا).
در شرایط طبیعی و حیات وحش یک شتر مرغ ماده در طول یک دوره چهل و پنج روزه تخمگذاری حدود ۱۵ تخم میگذارد. مشاهده شده است که کیفیت آلبومین در تخمهای اول دوره قوی تر و نارس تر از تخمهای آخر دوره میباشند.
این وضعیت بدان جهت است که پس از کامل شدن یک دسته ۱۵تایی کیفیت آلبومین تمامی آنها تقریبا مشابه باشد و آمادگی لازم جهت طی دوره انکوباسیون و رشد و نمو جنین را داشته باشند. این واقعیت از طریق تغییر اشتها در شتر مرغ با پیشرفت دوره تخمگذاری و در واقع کاهش اشتها رخ میدهد. دربافت و مصرف بیشتر ذخایر پروتئینی در بدن شترمرغ در اوایل دوره جهت تشکیل آلبومین به وجود می آید. درک صحيح دوره ذخیره سازی به مدیریت مناسب آن خواهید انجامید. باید توجه نمود که خنک کردن تخمها جهت ذخیره سازی باید به آهستگی انجام شود. این عمل را در طی ۱۲ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد انجام میدهند. پس از طی دوره ذخیره سازی نیز به جهت قرار دادن تخمها به داخل دستگاه انکوباتور باید آنها را به آهستگی گرم کرد لذا بهتر است روز قبل تخمها را تا دمای ۲۵ درجه سانتیگراد گرم کرده و سپس به داخل دستگاه انکوباتور منتقل نمود. در طول مدت دوره ذخیره سازی دفع دی اکسید کربن موجب تغییر آلبومین شده و عمل رسیدن آلبومین صورت میگیرد.

درجه حرارت، رطوبت و بهداشت دستگاه جوجه کشی

درجه حرارت مناسب ۳۶/۹-۳۶ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی مناسب ۲۰ درصد میباشد. توجه به رابطه بین درجه حرارت و رطوبت نسبی بسیار حائز اهمیت است. در درجه حرارت ۳۶/۸ درجه سانتیگراد رطوبت نسبی ۱۹ درصد و در درجه حرارت ۳۶/۳ درجه سانتیگراد رطوبت نسبی ۲۷ درصد مورد نیاز است. باید خاطرنشان شویم که در درجه حرارتهای بالاتر با افزایش متابولیسم و تولید آب متابولیک، نیاز بیشتری به انتقال بخار آب از تخم وجود دارد. در نیمه دوم انکوباسیون متابولیسم جنین در حال رشد به شدت افزایش مییابد که موجب افزایش تولید حرارت و بخار آب میشود لذا تنظیم درجه حرارت و رطوبت نسبی دستگاهها در این نیمه بسیار مهم و حیاتی است
این مطلب در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری که سیستم خنک کننده دستگاهها با استفاده از آب سرد شیر کار میکنند و آب نیز ممکن است گرم باشد مشکل آفرین است لذا توجه به سیستم خنک کننده دستگاه ها که کارایی لازم را داشته باشند بسیار مهم است. کاهش وزن تخم شتر مرغ نشانگر مناسبی از عملکرد و تنظیم صحيح دستگاه هاست.
کاهش ۱۳ درصد وزن اولیه از طریق تبخیر بخار آب مطلوب میباشد. توزینهای به موقع تخم ما را در تنظیم صحيح دما و رطوبت دستگاهها و مدیریت انکوباسیون هدایت میکند. به هر حال اندازه تخم، اوایل، اواسط یا اواخر دوره تخمگذاری و وضعیت منافذ پوسته تخم از عوامل اثرگذاری می باشند و بایستی با توجه به کلیه عوامل و مؤلفه های تعیین کننده دوره انکوباسیون را تحت نظارت قرار داد.
بهداشت انکوباتورها نیز از طریق شستشو با ضد عفونی کننده های مناسب در فواصل زمانی معین تأمین میگردد. دستگاه انکوباتور در فواصل معین باید تخلیه شده و دود داده شود. تخم شتر مرغ را قبل از قرار دادن در دستگاه دود میدهند و پس از قرار دادن داخل دستگاه نباید دود داده شود. میتوان از بخار موادضد عفونی کننده مناسب استفاده کرد. در این صورت هم باید توجه شود که قطرات آب بر روی تخمها ایجاد نشود. رفت و آمدها کنترل شده و سطوح مرتبة تمیز و ضد عفونی گردد. گرد و غبار محیطی مزرعه از آلوده کننده های بالقوه می باشند که به راحتی می توانند موجب آلودگی سطوح، دستگاهها و تخمها شود جهت حل این مشکل میتوان از دستگاههای یونیزه کننده هوا استفاده نمود.

کندلینگ یا نطفه سنجی تخم شترمرغ

کندلینگ یا نطفه سنجی تخم شتر مرغ روشی کار آمد و با ارزش در تشخیص و تغییر مراحل طبیعی توسعه جنینی است. در جوجه کشی شترمرغ در ابتدای کار از کندلینگ جهت تشخیص باروری استفاده میشود. تخمهای نابارور در صورت اشغال انکوباتور هزینه زیادی را برای تولیدکننده خواهند داشت. کندلینگ در ثبت اطلاعات تولیدمثلی و تعیین انتخاب های لازم جهت به وجود آوردن گله مولد خوب بسیار مفید است. کندلینگ تخم شتر مرغ امری تخصصی است. با استفاده از یک منبع نوری قوی (لامپهای هالوژن ۱۲ ولت مناسب تر می باشند) در یک گوشه که سطوح به رنگ سیاه میباشند کندلینگ را میتوان انجام داد. به طور معمول کندلینگ در داخل دستگاه نیز انجام میگیرد. در روزهای اول، چهاردهم و سی و هشتم کندلینگ انجام شده و اطلاعات مربوطه ثبت میگردد. تعیین موقعیت اتاقک هوایی و اندازه آن در طول دوره انکوباسیون کمک با ارزشی جهت تشخیص میزان کاهش وزن و مدیریت مناسب انکوباسیون است.

تفریخ

هجری باید در اتاقی مجزا با تهویه ای مجزا باشد. یک روز قبل از انتقال تخمهای آماده تفریخ به هجری، دستگاه کاملا ضد عفونی و گرم می شود. تخمهایی که مرحله نوک زدن داخلی را انجام داده و جوجه به داخل اتاقک هوایی راه یافته است به هچری منتقل میشوند. جهت نوک زدن خارجی گاهی ۲۴ ساعت زمان لازم است. لذا تا جایی که ممکن است نباید جهت تفریخ به جوجه کمک کرد مگر اینکه بیش از ۲۴ ساعت نوک زدن خارجی به طور انجامیده و جوجه خارج نشود و یا این که از طریق کندلینگ وضعیت غیر طبیعی و گیر افتادن جوجه مشخص گردد.
به هر حال جوجه هایی که جهت تفریخ کمک می شوند معمولا بیشتر در معرض مرگ و میر هستند. به طور معمول ۲۵ درصد آنها زنده میمانند. در حالی که در جوجههایی که کمک نشده و به طور طبیعی تفریخ شده اند این درصد زنده مانی به حدود ۹۰ درصد میرسد. درجه حرارت هچری معمولا بر اساس تعداد تخمها تنظيم میگردد. اگر حداقل ظرفیت هچری مورد استفاده قرار میگیرد درجه حرارت را ۰/۵ درجه فارنهایت نسبت به درجه حرارت انکوباتور بالا ببرید تا کمبود حرارت متابولیک تخمهای مجاور را جبران نماید. اگر نصف ظرفیت هچری مورد استفاده است.

درجه حرارت دستگاه جوجه کشی

جوجه کشی شترمرغ | درجه حرارت آن در حد درجه حرارت انکوباتور تنظیم میگردد و اگر تمام ظرفیت آن اشغال می باشد میتوان درجه حرارت را ۰/۵ درجه فارنهایت پایین آورد که با حرارت متابولیک تولیدی از تخمها درجه حرارت مطلوب ایجاد گردد.
در بسیاری از هچری ها، تخمها جایگاههای مجزا دارند و با یکدیگر در تماس نیستند. هوا هم مجزا کننده خوبی است و در کاهش دما بسیار مؤثر است. رطوبت هچری هم باید در حد رطوبت انکوباتور باشد. در تخم های کوچک در صورت وجود مشکل چسبندگی جوجه شتر مرغ به غشاهای جنینی به هنگام خروج از پوسته ممکن است رطوبت هچری را تا ده درصد افزایش دهیم. و یا در تخمهای بزرگ و احتمال ایجاد مشکل ادم در جوجه ها در جهت کاهش وزن و از دست دادن آب و فراهم سازی اکسیژن بیشتر جهت تنفس جوجهها ممکن است رطوبت هچری را کاهش دهیم. به هرحال با ارزیابی فعال شرایط و وضعیت تخمها و جوجه ها این تنظیمات انجام میگردد. هچریها پس از هر بار تفریخ کاملا ضدعفونی میشوند. بقایای تفریخ زمینه مساعدی برای رشد باکتریها است. با خروج جوجه ها از تخم آنها باید کاملا خشک شوند بدون اینکه دچار کم آبی گردند. معمولا چند ساعت زمان مورد نیاز است تا جوجه ها قادر به ایستادن و حرکت کردن باشند با شروع فعالیت جوجهها، آنها آماده انتقال از هچری بوده و باید به برودرهای تعبیه شده منتقل گردند.

 

 

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از