حرارت مطلوب دستگاه جوجه کشی

جوجه کشی

حرارت مطلوب دستگاه جوجه کشی

حرارت مطلوب دستگاه جوجه کشی
امتیاز شما به این صفحه

حرارت مطلوب دستگاه جوجه کشی

سن تخم ها متفاوت است این کار امکانپذیر نیست و دمای ۳۶۸۴ برای جوجه کشی تخمها طی کل دورهٔ جوجه کشی مناسب است زیرا در این صورت میانگین شرایط حرارتی جنین را طی مرحله رشد مد نظر قرار میدهد. برای دستگاه های دارای جریان هوا که به صورت تک مرحله ای می باشند، تنظیم دما با پیشرفت رشد تغییر می کند تا دمای محیط را با نیازهای جنین تنظیم کنند. برای مثال می توان جوجه کشی را با دمای “۳۷/۶ شروع کرد و به طور متناوب هر روز “۰/۲ از دما را کاهش داد تا دما در روز دوازدهم جوجه کشی به “۳۶/۴ برسد.

» حرارت مطلوب دستگاه جوجه کشی

درجه حرارت مطلوب در دستگاه های مدرن باید توسط خنک کردن و نه با گرم ساختن ایجاد شود. آشیانه های طبیعی اگر تخم خیلی گرم به نظر برسد پرنده از آشیانه خارج می شود تا تخم خنک شود در نتیجه شدت گرمایی که جنین تجربه نموده، کاهش مییابد. در دستگاه های چند مرحله ای این خنک سازی با ورود تخم های تازه و خنک به دستگاه، صورت می گیرد. در دستگاه های تک مرحله ای برای خنک سازی تنظیم دما را تغییر می دهند. بخاری (هیتر) داخلی دستگاه فقط برای بالا بردن دمای کابین تا دمای لازم استفاده می شود. گرمای تولید شده توسط هیترها و متابولیسم جنین داخل تخم برای بالا بردن دما کافی است و معمولاً به خوبی دمای هوای داخل کابین را افزایش میدهند.این گرمای اضافی باید از داخل کابین منتقل شود تا از گرمازدگی تخمها جلوگیری شود. در دستگاهی که سینیها پر از تخم است، کل گرمای ایجاد شده به وسیله تخمها به دلیل حجم نسبتاً کم هوای اطراف تخمها نمی تواند کامل دفع شود.

حرارت مطلوب دستگاه جوجه کشی
حرارت مطلوب دستگاه جوجه کشی

» دما و مدت جوجه کشی

دما و مدت جوجه کشی دوره های جوجهکشی طبیعی برای شترمرغسانان مختلف در جدول ۳-۴ نشان ܟܐ ܥܘ شده است، دورهٔ واقعی جوجه کشی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. دورهٔ طولانی ذخیرهسازی بر طولانی شدن جوجهکشی تأثیر می گذارد. در گونه های طیور هر روز ذخیرهسازی، یک ساعت دورهٔ جوجه کشی را افزایش می دهد. این ارتباط برای تخم های شترمرغسانان هم باید مشخص شود. تخمهای بزرگ تر مدت زمان بیشتری برای هچ لازم دارند اما اختلاف قابل ملاحظه ای بین هچ دسته یا گروهی از تخمها که در دمایی مشابه جوجه کشی می شوند وجود دارد . عامل مهم کنترل کننده مدت زمان جوجه کشی، بیشتر از همه دمائی است که تخم در آن نگهداری می شود.هر چه دمای جوجه کشی بیشتر باشد مدت زمان جوجه کشی کوتاهتر خواهد بود. تخم های شترمرغ که به طور مصنوعی با دمای ۳۵ جوجه کشی ۳۶°C می شوند، ۴۷-۴۳ روز برای هچ زمان می برند در مقایسه تخم هایی که با دمای جوجه کشی می شوند، پس از ۴۴- ۴۱ روز هچ می شوند. به علاوه هم زمانی بیرون آمدن از تخم در تخم هایی که با حرارت بالاتر جوجه کشی می شوند، بیشتر است.

بالا بردن دما در نیمه اول جوجه کشی تک مرحلهای تا ۱ باعث می شود، میانگین زمان هچ بیش از ۲/۵ روز کاهش یابد. در امو “۱ افزایش درجه حرارت مرحله جوجه کشی را تا ۵ روز کاهش می دهد.


  • ماشین جوجه کشی
  • ماشین جوجه کشی
  • دستگاه جوجه کشی خانگی
  • حرارت موزد نیاز جوجه کشی
  • حرارت مطلوب جوجه کشی
  • دما دستگاه جوجه کشی
  • حرارت تخم های جوجه کشی
  • زمان هچ جوجه کشی
  • هچر دستگاه جوجه کشی

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از