دمای جوجه کشی مصنوعی

دمای جوجه کشی مصنوعی

دمای جوجه کشی مصنوعی

دمای جوجه کشی مصنوعی
امتیاز شما به این صفحه

دمای جوجه کشی مصنوعی

متأسفانه جوجه کشی تجاری تخم های شترمرغسانان با استفاده از جوجه کشی طبیعی به وسیله پرنده ها از نظر اقتصادی عملی نمیباشد و باید از جوجه کشی مصنوعی استفاده نمود. دمای لازم برای رشد طبیعی جنین یکی از مهم ترین موارد قابل توجه جوجه کشی مصنوعی است. از تحقیقی در مورد دما مشخص گردید که درجه حرارت برای دستگاه های جوجه کشی تخم شترمرغ از حداقل ۳۵۰ تا ۳۷/۷ است. هر چند درجه حرارت مورد قبول برای تخم های شترمرغسانان بین “۳۶ و ۳۶۵ است. به علاوه در بررسیها نشان داده شده که در درجه حرارت ۳۶٫۴ دوره ی جوجهکشی ۴۲ روز خواهد بود. اکثر سازندگان دستگاه درجه ی بین ۳۶/۵-۳۶ را برای جوجه کشی های چند مرحله ای پیشنهاد می کنند. دماهای بالاتر از این درجات معمولا برای جوجه کشی دیگر پرندگان اهلی مانند مرغ استفاده می شوند (۳۷/۸-۳۷). احتمالاً این مسئله (دمای کمتر) به دلیل اندازه بزرگ نسبت به مساحت کمتر تخم یا به عبارت دیگر نسبت حجم تخم شترمرغسانان و ارتباط بین هوا و دمای جنین است.

» جنین های شترمرغسانان

جنین های شترمرغسانان در آغاز جوجه کشی به “۳۷/۵ دما نیاز دارند، اگر دستگاه در این دما تنظیم شود، در انتهای رشد باعث گرمای شدید می شود و جنین را میکشد. اگر دمای دستگاه پایین تر از دمای مناسب قرار دارد مقداری از گرمای مورد نیاز جنین های جوان توسط تخم های قدیمیتر که انرژی متابولیک زیادی تولید می کنند، تأمین می شود. بنابراین دمای پایین تر در جوجه کشی های چند مرحله ای تنظیمی جهت تطبیق احتیاجات جنین های جوان و بزرگ تر با یکدیگر است. برای جوجه کشی تخم های شترمرغسانان میتوان از دستگاه های جوجه کشی با هوای راکد استفاده نمود. اما نسبت به دستگاه هایی با جریان هوای مداوم دما باید در درجه نسبتاً پایین تری در مرکز تخم تنظیم شود. تنظیم درجه دستگاهی با هوای را کد تقریباً مشکل است زیرا اپراتور مجبور است که شیب صحیح دما را از داخل هوای دستگاه تنظیم کند. قسمت بالایی دستگاه گرمتر است و در پایین دستگاه دمای منا ای جنین جود دارد (” ۳۷/۵). اگرچه فقط یک د سفی تخ سببی برای – جنینی وجود دارد

دمای جوجه کشی مصنوعی
دمای جوجه کشی مصنوعی

» شرایط محیطی تخم ها

را می توان در این نوع دستگاه ها جوجه کشی نمود اما شرایط محیطی تخمها شبیه به شرایط قرار گرفتن تخم در زیر والدین است. تقریباً تمام انواع جوجهکشی های تجاری با استفاده از دستگاه های دارای جریان هوا صورت می گیرد که با استفاده از فن هایی، هوای داخل دستگاه را جابهجا می کنند. تهویه مناسب باید گرادیان دما و نقاط گرم را در کابین از بین ببرد و تمام هوای داخل در دمایی یکسان توسط دستگاه کنترل شوند. بنابراین می توان کل محفظه دستگاه را از تخم پر کرد در نتیجه ظرفیت آنها افزایش مییابد. به علاوه به سبب این که گرما از هوای اطراف تمام تخمها دریافت می شود تمام نقاط هر تخم دارای دمای مشابهی هستند و در اطراف هیچ تخمی گرادیان دما ایجاد نمی شود.

» دمای هوا تخم ها

اگر چه ثبت دمای هوا از نظر تئوری در تمام نقاط کابین یکسان خواهد بود، هنگامی که دما را کنترل می کنید توصیه می شود که دماسنج را در میان تخمها قرار دهید. این باعث می شود که اطمینان یابید دمای اطراف تخمها کنترل شده است. دستگاه های چند مرحله ای با جریان هوا (مراجعه به ۲-۶) فقط یک درجه حرارت را برای تمام تخمها در هر سنی از جوجه کشی استفاده می کنند. این دما معمولا بین “۳۶ و ۳۶۷۵ است. هر چند این دمای تنظیم شده می تواند تحت تأثیر نوع دستگاه و تعداد تخم های درون کابین باشد (مراجعه به ۴-۷). بهتر است که دمای دستگاه در ابتدای جوجه کشی کمی بالاتر باشد و با رشد جنین این درجه کمی کاهش یابد. این کار باعث می شود که دستگاه دمای لازم را برای شروع رشد فراهم آورد و متعاقب آن با رشد جنین گرمای لازم برای تخم تأمین شود.


  • دستگاه جوجه کشی
  • ماشین جوجه کشی
  • دمای جوجه کشی
  • جوجه شکی مصنوعی
  • شترمرغ سانان
  • مقدار دمای جوجه کشی مصنوعی
  • روش جوجه کشی مصنوعی

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از