دوره جوجه کشی شتر مرغ

دوره جوجه کشی شترمرغ

دوره جوجه کشی شتر مرغ

دوره جوجه کشی شتر مرغ
امتیاز شما به این صفحه

دوره جوجه کشی شتر مرغ – مدت زمان جوجه کشی در شترمرغ

دوره جوجه کشی میانگین مدت زمان جوجه کشی در شترمرغ سانان 42 روز است . در ضمن میانگین زمان مشخصی برای دورهٔ جوجه کشی گونه های مختلف وجود دارد. عوامل متعددی در زمان هچ شدن هر تخم به صورت انفرادی دخیل هستند و این مسئله حائز اهمیت است که به تخمهای شترمرغ سانان اجازه داده شود تا دورهٔ طبیعی جوجه کشی خود را طی کند. عوامل مهمی که مدت زمان جوجه کشی را مشخص می کند در ادامه، توضیح داده شده است.

مدت زمان جوجه کشی در شترمرغ

میانگین مدت زمان جوجه کشی تخم شترمرغ سانان به همراه دامنه ارقام

جدول زمان جوجه کشی شترمرغ
جدول زمان جوجه کشی شترمرغ

انواع گونه های پرندگان دورهٔ جوجه کشی متفاوتی دارند. به طورکلی، پرندگان بزرگتر، تخم های بزرگ تری می گذارند که به زمانی بیشتری برای جوجه کشی نیاز دارند.
معادله ای از مطالعهٔ ارتباط بین وزن تخم در زمان تولید و مدت جوجه کشی در گونه های مختلف پرندگان بدست آمده است (” وزن تخم × ۱۱/۶۴ = مدت زمان جوجه کشی). که مثلاً تخم شترمرغ (۱۵۰۰ گرمی) باید پس از ۵۸ روز هچ شود.

مدت زمان جوجه کشی در شترمرغ

به دلایلی که تاکنون نامشخص مانده، جوجه های شترمرغ سریع تر از آنچه که به سبب اندازه شان پیش بینی شده رشد مییابند. تخمهای شترمرغ سانان کوچک تر (۶۰۰ گرم) باید ۴۸ روزه هچ شوند. به نظر می رسد که فقط اموها و کاسو واری ها در این محدوده زمانی قرار می گیرند و رئیها هم زودتر از زمان پیشبینی شده هچ می شود.
دوران جوجه کشی در هر گونه تحت تأثیر وزن تخم قرار دارد. جنین تخمهای بزرگتر به زمان بیشتری برای رشد نیاز دارند .

دامنه وزن اولیه تخم در شترمرغ قابل توجه است (۲۰۰۰ – ۱۰۰۰ گرم) در حالی که اختلاف محدوده زمانی جوجه کشی فقط ۴-۳ روز است. اختلاف اندازه تخم و تأثیراتش بر دوران جوجه کشی در شترمرغ ها بسیار غیرمعمول است زیرا همهٔ پرندگان دیگر، یعنی از مرغ مگسخوار تا امو، اختلاف میزان اندازه تخم حدود ۶۰۰ گرم (۶۰۰-۱ گرم) است در حالی که محدودهٔ زمان جوجه کشی حدود ۴۵ روز (۶۰- ۱۵ روز) است. هر چند این مسئله ثبت نشده است که تخمهای بزرگتر امو و رئی بیشتر از تخمهای کوچک یا معمولی برای رشد زمان میبرند.

مدت زمان رشد جوجه در تخم شترمرغ

معمولا در پرورش صنعتی ذخیرهٔ تخم ها قبل از جوجه کشی برای جمع شدن تعداد کافی تخم جهت جوجه کشی لازم است . ذخیره طولانی مدت نه تنها بر زیست پذیری جنین اثر می گذارد بلکه مدت زمان رشد را افزایش می دهد و دورهٔ جوجه کشی را هم طولانی تر می کند. این تأثیرات برای دوره های ذخیره کمتر از ۷ روز جزئی است.

مدت جوجه کشی کاملاً تحت تأثیر دما در زمان جوجه کشی است. در مقایسه با دمای میانگین جوجه کشی، حرارت پایین میزان رشد جنین را کاهش داده و زمان جوجه کشی را طولانی تر می کند. تخم شترمرغ هایی که در درجه حرارت “۳۶/۵ جوجه کشی شوند، پس از ۴۲ روز هچ خواهند شد اما تخم هایی که با حرارت “۳۵ جوجه کشی می شوند، ۴۷ روزگی هچ می شوند وقتی که دمای جوجه کشی افزایش یابد، رشد سریع تر خواهد شد و زمان جوجه کشی کاهش مییابد اما همانطور که در جنین ها کمتر دمای بالا در جوجه کشی را تحمل میکنند.

 

شترمرغ

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از