دورہ جوجه کشی قناری – اطلاعات لازم برای جوجه کشی قناری بخش پایانی

دورہ جوجه کشی قناری

دورہ جوجه کشی قناری – اطلاعات لازم برای جوجه کشی قناری بخش پایانی

دورہ جوجه کشی قناری – اطلاعات لازم برای جوجه کشی قناری بخش پایانی
امتیاز شما به این صفحه

دورہ جوجه کشی قناری :

در ادامه نوشته دورہ جوجه کشی قناری – اطلاعات لازم برای جوجه کشی قناری بخش اول به بخش دوم و نهایی این مطلب می پردازیم.

در سری مقالات نگهداری و پرورش قناری می توانید مطالب بیشتری در مورد این پرنده دوست داشتنی مطالعه کنید.

نورهای شدب در پرورش قناری | دورہ جوجه کشی قناری

هنگام شب مقدار اندکی نور (۷W) اثر آرامبخش دارد.

اگر یک پرنده از جایش بپرد یا به گونهای تحریک شود، اندکی نور، بازیابی نشیمنگاه پرنده را امکانپذیر میسازد.

تحريک دوره نوری در پرورش قناری

دوره نور نسبت نور به تاریکی است.

مثلاً نسبت ۱۵:۹ به معنی ۱۵ ساعت نور و ۹ ساعت تاریکی می باشد.

در پرنده هائی که از مناطقی با تغییرات فصلی نشات گرفته اند، دوره نوری اهمیت بیشتری دارد.

در پرندگانی با خاستگاه مناطق معتدل مثل قناری ها، توسعه تخمدان و رشد بیضه با تناسبی از افزایش طول روز، وجود جفت و آشیانه تخمگذاری هماهنگ و مرتبط است.

روش طبیعی فیزیولوژیک برای تحریک دوره نوری چنین توصیف شده است.

گیرنده های نوری شبکیه، تحریک محیطی را از طریق عصب نوری به هیپوتالاموس می رسانند، هیپوتالاموس با رها کردن هورمونهای خویش باعث تحریک هیپوفیز قدامی و تولید گونادوتروپین ها می شود که نتیجه آن تحریک غدد جنسی برای تولید هورمونهای جنسی است.

عامل دیگری که می تواند هیپوتالاموس را تحریک کند، وجود پرتوهای نورهائی است که به استخوان اسفنجی سر نفوذ می نماید.

این عوامل محرک، رشد اندازه بیضه در پرنده نر (تا پنج برابر) و نیز تولید اسپرم بارور را تقویت می کند.

در پرنده ماده، گسترش و رشد چشمگیر تخمدان ها و رشد فولیکولی رخ میدهد. تجربه نشان می دهد قناری های نر در مقایسه با قناری های ماده، نیازمند تابش نسبتاً طولانی تر نور روز می باشند.

با دو هفته قرار دادن زودهنگام و جداگانه پرنده های نر مشاهده می شود آنها خیلی زود در برابر نور تحریک می شوند.

دلیل اینکه نرها به یک دوره طولانی تر آمادهسازی نیاز دارند احتمالاً از این حقیقت ناشی میشود که در طبیعت نرها محرکهای بیشتری چون آواز یک نر دیگر در هنگام مشخص کردن قلمرو یا جلب نظر جفت دریافت می کنند.

این محرکها در پرورش و جفت گیری مصنوعی ، اغلب اوقات وجود ندارند.

نقشں نور طول روز در پرورش قناری

اکثر مشکلات پرورش قناری از خطاهای دستکاری در چرخه نور ناشی می شود.

قناری ها حداقل به ۱۴ تا ۱۵ ساعت نور برای شروع جفت گیری، لانه سازی و تخمگذاری نیاز دارند.

با این میزان نور، قناری ها میتوانند جوجه ها را به میزان کافی غذا بدهند و آنها را به خوبی بزرگ کنند.

همچنین چرخه نور، عامل اصلی پایداری جفت گیری می باشد. اگر طول نور روز دستخوش تغییر و نوسان باشد ممکن است پرندگان محرک های هورمونی متضاد دریافت کنند و بازخورد درون ریز منفی داشته باشند که نتیجه آن ممکن است پرریزی زود هنگام باشد یا ترک جفت گیری باشد.
دو روش برای دستکاری طول روز وجود دارد.

افزایشں تدریجی طول نور روز در پرورش قناری

با استفاده از این تکنیک، طول نور روز به طور تدریجی و بر مبنای هفتگی افزایش می یابد.

با توجه به سرعت انجام کار، میتوان یک دوره ۲ ماهه اختیار کرد و طول روز طبیعی ۸ تا ۱۰ ساعته را به ۱۵ ساعت گسترش داد.

اگر بطور هفتگی ۵۰ دقیقه اضافه شود (۵ دقیقه اضافی در هر روز)، تقریبا ۱۰ هفته زمان برای کسب نتیجه لازم است.

یعنی قبل از آغاز جفتگیری پرورش دهنده به ۲ تا ۳ ماه زمان آمادهسازی نیاز دارد. افزایش تدریجی طول روز به تحریک طبیعی بسیار شبیه است و بیش از ٪۸۰ پرورش دهندگان از این روش استفاده می کنند.

به نظر میرسد ایده آل مطلوب، پانزده ساعت طول نور روز باشد زیرازمانی که طول نور روز تا ۱۷ ساعت افزایش یابد،نتایج ضعیف سالانه از جفتگیری ، تولید نسل و آمار بالای مرگ و میرجوجه ها رخ می دهد.

افزایشں فوری به طول کامل نور روز | دورہ جوجه کشی قناری

طول نور روز را میتوان به طور ناگهانی از ۱۰ به ۱۵ ساعت افزایش داد.

در این شرایط، پرنده ها پس از ۳ – ؛ هفته به شرایط جفتگیری می رسند، اما اغلب نمیتوانند نتایج خوب را در طول فصل جفتگیری حفظ و ادامه دهند.

با این حال بعضی از پرورش دهندگان در این روش نتایج خوبی داشته اند.

افزایش ناگهانی طول مدت نور تقریباً توسط % ۱۰ پرورش دهندگان کاربرد دارد و اغلب به نطفه دار یکم دسته اول تخمها، مرگ و میر بالای ماده ها منجر می شود.

 


 

مطالب مرتبط :

تولید مثل قناری | امکانات جوجه کشی قناری

تارخچه قناری – دانسته های جالب در مورد قناری

دورہ جوجه کشی قناری – اطلاعات لازم برای جوجه کشی قناری بخش اول

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از