رشد جنین شترمرغ

رشد جنین شترمرغ

رشد جنین شترمرغ

رشد جنین شترمرغ
امتیاز شما به این صفحه

رشد جنین شترمرغ – رشد جنین در تخم شترمرغ

میزان رشد جنینی تخم شترمرغ در روز دهم جوجهکشی.Alb = آلبومین، All = آلانتوئیس، AS = اتاقکت هوایی هوایی، Ch = کوریون، EBC = حفره خارج جنینی، SAC = اتصال سرو آمنیویوتیکت، “SEF = مایع زیر جنینی، VM = غشاء ویتلین، Y = زرده، YSM” = غشاع کیسه زرده.غشاهای خارجی جنینی از طریق بدنهٔ جنین توسعه مییابد و نقش های مهمی دررشد دارند.

در روزهای اولیه رشد (در مرغ روز دوم تا سوم) آمنیون از دیواره بدنهٔ جنین رشد مییابد و هر دو لایه آن (یکی از سر و دیگری از دم شروع میشود) سرانجام در بالای جنین رشد می کند و برای تشکیل حفره که از مایع پر شده، مصرف می شود. غشاء کیسه زرده از قسمت روده که در حال رشد است، نمو یافته تا مواد مغذی را برای رشد جنین از زرده فراهم آورد. این غشاء در یک سوم مدت جوجه کشی به عنوان غشاء تنفسی هم عمل کرده و جنین از این طریق تنفس می کند.

زمان رشد جنین شترمرغ
زمان رشد جنین شترمرغ

آلانتوئیس در جنین مرغ حل ورد روز پنجم از قسمت رودهٔ خلفی رشد می کند (احتمالا در شترمرغ روز دهم) و مانند مثانه برای جنین عمل می کند. علاوه بر آن با
ترکیب کوریون (که از امتداد آمنیون است) و آلانتوئیس، غشاء کوریو آلانتوئیس

یک تخم ۱۲۰۰ گرمی جوجه ای با وزن ۷۸۰ گرم تولید می کند و تخم ۱۸۰۰ گرمی جوجه ای با وزن حدود ۱۱۷۰ گرم تولید خواهد کرد. این میزان رشد اضافی غیرطبیعی است چرا که تخم های بزرگ تر به زمان بیشتری جهت جوجهکشی نیاز دارند و اختلاف مدت زمان جوجهکشی تخم های بزرگتر نسبت به تخمهای معمولی ۳-۴ روز است.

روز جوجه کشی جوجه در آوری

تخم شترمرغ فرآیند جوجه کشی تخم شترمرغ گاهی با شنیده شدن صدای جوجه ها از پوسته شکسته نشده همراه است. مشخص نیست که آیا این صدا برای مطلع ساختن والدین از
خروج قریب الوقوع جوجه ها است یا کمکی برای هچ هم زمان گروهی از تخم ها.

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از