کارخانه های جداگانه در یک مجموعه پرورش بلدرچین

کارخانه های جداگانه در یک مجموعه پرورش بلدرچین

کارخانه های جداگانه در یک مجموعه پرورش بلدرچین
امتیاز شما به این صفحه

کارخانه های جداگانه در یک سالن پرورش بلدرچین

سالن پرورش بلدرچین

1 – کارخانه خوراك

2 – کارخانه گله مولد

3 – کارخانه جوجه کشی

4 – کارخانه پرورش جوجه بلدرچین

5 – کارخانه کشتارگاه

6 – کارخانه بسته بندی

این کارخانه ها هر چند کوچک هستند اما هر یک از آنها دارای یکسری مواد اولیه ورودي بوده و با انجام یکسری تغییرات به مواد جدید تبدیل شده و تحویل کارخانه بعدی میشوند.

مواد اولیه و تولیدات هر کارخانه از مجموعه پرورش بلدرچین

مواد اولیه کارخانه خوراك شامل انواع ترکیبات دان است که با یکسری تجهیزات مثل آسیاب و میکسر (همزن) تبدیل به دان آماده میشوند و هزینه هایی مثل برق، کارکنان، تعمیر و نگهداری نیز به هزینه هاي تولید این کارخانه اضافه شده و در نهایت با انجام عملیات حسابداري قیمت تمام شده دان محاسبه میشود.

هزینه هایی مثل مدیریت، اجاره محل، استهلاك و تعمیر ساختمان ها و غیره نیز به این هزینه ها باید اضافه شود. بخشی از دان تولیدي به کارخانه پرورش مولدان تحویل داده میشود و به همراه سایر هزینه ها از قبیل کارکنان، آب، برق، تلفات، استهلاك، تعمیر ساختمان و غیره، تخم در این کارخانه تولیدشده و به عنوان محصول نهایی کارخانه مولدان محسوب میشود.

سالن پرورش بلدرچین

تخم تولیدي بخش مولدان نیز به کارخانه جوجه کشی منتقل شده و پس از طی مراحلی تبدیل به ترین و مهمترین بخش های تولید محسوب میشود موارد زیر جزو مواد اولیه محسوب میشوند:

1 – جوجه یکروزه

2 – دان مصرفی

3 – هزینه سوخت

4 -هزینه برق

5 – هزینه آب

6 – هزینه کارکنان

7 – هزینه تلفات

8 – هزینه استهلاك

9 – هزینه تعمیر و نگهداري

این مواد اولیه برای هر گروه سنی در بخش پرورش باید به صورت جداگانه ثبت شوند. شاید در عمل ثبت این اطلاعات کمی دشوار باشد. اما با کمی خلاقیت و تجربه میتوان اطلاعات مهم را به صورت دقیق ثبت کرد. زمانی که برنامه حسابداري پیاده شود، ثبت اطلاعات به راحتی و با دقت بالا انجام خواهد شد.

نکته مهم این است که اطلاعات حسابداری سالن پرورش بلدرچین

مورد نیاز در بخش پرورش براي هر گروه پرورشی باید جداگانه ثبت شود در غیر این صورت شناسایی نواقص هر یک از گروه ها بسیار دشوار میشود.

1 – روال مناسب و مکتوب براي ثبت اطلاعات حسابداري در هر کارخانه از مجموعه پرورش بلدرچین داشته باشید.

2 – براي هر بخش رسیدهاي جداگانه و یا دفاتر مخصوص داشته باشید.

3 – اگر از کارکنان جداگانه استفاده میکنید بین بخشها عملیات تحویل دادن و تحویل گرفتن انجام شود.

4 – حسابدارتان را موظف کنید که هر روز در ساعات مشخصی کلیه اطلاعات بخشهاي مختلف را جمع آوری و ثبت کند. در صورتی که حتی یک روز این اطلاعات ثبت نشود ممکن است حسابداري از کنترل خارجشده و دیگر نتوان اطلاعات را بهروز و دقیق ثبت کرد.

5 – لازم نیست همه کارکنان از نتایج تجزیه و تحلیل حسابداري شما مطلع باشند.

6 – موجودی های انبار را هر چند وقت یکبار کنترل کرده و به اصطلاح انبارگردانی کنید.

7 – در صورت مشاهده اختلاف بین نتایج حسابداري با واقعیت نواقص را شناسایی و چارهاي براي رفع آن بیندیشید.

8 – ممکن است در اوایل کار اطلاعات خیلی دقیق نباشد بنابراین زیاد نگران نباشید با کسب تجربه و افزایش اطلاعات به راحتی میتوانید روش را سازماندهی کرده و سپس اطلاعات را دقیق ثبت کنید.

9 – از هزینه و وقتی که صرف بخش حسابداري میکنید اصلاً ترس نداشته باشید چرا که در همان 6 ماه اول کار، چندین برابر سود شما افزایش خواهد یافت.

سالن پرورش بلدرچین

چند نکته مهم در مورد حساب داری در سالن پرورش بلدرچین

» حتی اگر کسب و کارتان یک نفره است و تمام فعالیت ها را خودتان انجام میدهید بخشی از وقت روزانه و هفتگی خود را به ثبت و بررسی حساب های مالی اختصاص دهید.

» از هر طریق ممکن اصول حسابداري را یاد گرفته و در کار خود آنها را بکار ببرید.

» خیلی از پرورشدهندگان قبول ندارند که روش کاريشان بازدهی ندارد و به همین روش عادت کردهاند. اگر کسی به آنها بگوید که روش تولیدي آنها بازدهی ندارد بسیار ناراحت میشوند و دوست ندارند این موضوع را بشنوند.

» بدون حسابداری شما نمیتوانید بخشهایی که باعث ضرر یا سود شما میشوند شناسایی کنید. ممکن است چند ماه یا شاید چند سال بگذرد تا متوجه شوید که بخش هایی که ظاهراً درآمدزای هستند چه خسارت سنگینی به شما وارد کردهاند.

» کارخانه های جداگانه در یک مجموعه پرورش بلدرچین عبارتاند از : کارخانه خوراك، کارخانه گله مولد، کارخانه جوجه کشی بلدرچین ، کارخانه پرورش جوجه بلدرچین، کارخانه کشتارگاه و کارخانه بسته بندي.

» اطلاعات حسابداري مورد نیاز در بخش پرورش براي هر گروه پرورشی باید جداگانه ثبت شود در غیر این صورت شناسایی نواقص هر یک از گروهها بسیار دشوار میشود.

» اگر بجاي ثبت دقیق اطلاعات به تخمین زدن بپردازید در نتیجه سود و زیان شما هم تخمینی خواهد بود.

» لازم نیست همه کارکنان از نتایج تجزیه و تحلیل حسابداري شما مطلع باشند.


 • نقش حسابداری در مجموعه پرورش بلدرچین
 • واقعیات پرورش بلدرچین چیست؟
 • اجاره سالن پرورش بلدرچین
 • احداث سالن پرورش بلدرچین
 • اندازه سالن پرورش بلدرچین
 • شرایط سالن پرورش بلدرچین
 • تهویه سالن پرورش بلدرچین
 • دمای سالن پرورش بلدرچین
 • راه اندازی سالن پرورش بلدرچین
 • حساب داری سالن پرورش بلدرچین
 • ساخت سالن پرورش بلدرچین
 • سالن استاندارد پرورش بلدرچین
 • سالن پرورش بلدرچین
 • سالن پرورش بلدرچین تخمگذار
 • سالن پرورش بلدرچین گوشتی

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه در "کارخانه های جداگانه در یک مجموعه پرورش بلدرچین"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین بیشتر رای دادند
اطلاع از

[…] کارخانه های جداگانه در یک مجموعه پرورش بلدرچین […]