تغییرات سایه ها توسط نور بینی تخم شترمرغ

نور بینی تخم شترمرغ

تغییرات سایه ها توسط نور بینی تخم شترمرغ

تغییرات سایه ها توسط نور بینی تخم شترمرغ
امتیاز شما به این صفحه

تغییرات سایه ها توسط نور بینی تخم شترمرغ

در روز هفتم جوجهکشی، تخم بارور سایه ای دارد که حدود ۲۰ درصد از سطح پوسته را پوشانده است. این سایه نزدیک سطح پوسته قرار داشته و حاشیهای واضح و مشخصی دارد. در تخم نابارور، سایه کوچک و نامشخص است و در عمق تخم قرار دارد. هنگامی که غشاء رشد می کند به طور پیوسته و یکنواخت فضای سایه را افزایش می دهد اما حدوداً در نیمه جوجهکشی به نظر می رسد که رشد سایه متوقف می شود. در این هنگام غشاء کیسه زرده در زیر زرده و جدا پوسته رشد مییابد. پس از چند روز کوریو آلانتوئیس که در بالای غشاء کیسه زرده است رشد می کند. غشاء کیسه زرده هم بدون محدودیت رشد مییابد و دوباره افزایش سایه شروع می شود. این کار ادامه مییابد تا این که تخم کاملاً تیره می شود و تا آغاز جوجه کشی که اتاقک هوایی به کنارهٔ تخم می رود هیچ تغییری دیده نمی شود.

» نور بینی پوست

نور بینی پس از مرحله سوراخ کردن داخلی، حرکت جوجه را نشان می دهد و می تواند موقعیت منقار را هنگامی که روی پوسته قرار گرفته، نشان دهد. مشاهدهٔ اندازهٔ اتاقک هوایی توسط نور بینی می تواند میزان آب باقی مانده در تخم را نشان دهد. با یادداشت کردن اندازه اتاقک هوایی می توان ارتباطش را با کاهش وزن تخم مشاهده کرد که به ارزیابی رشد جنین در تخمها کمک می کند. با این حال نور بینی تخم برای ارزیابی اندازهٔ اتاقک هوایی هوایی به تنهایی جایگزین وزن کشی تخم به شیوهٔ معمول نمیگردد.

» تشخیش ترک ها

می توان با نور بینی ترک ها و دیگر صدمات وارده به پوسته تخم را مشاهده نمود. اگر اتاقک هوایی هوایی درون تخم ثابت نباشد و هنگام چرخاندن تخم حرکت کند جنین در چنین تخمی معمولا رشد نمی کند. چیزی که به نظر اتفاق میافتد این است که یا هوا در اویداکت حبس شده و سپس توسط غشاء های پوسته محصور شده و یا هوایی که هنگام تبخیر آب وارد تخم شده به جای فاصله میان غشاء های پوسته، داخل آلبومین حباب ایجاد کرده است. شترمرغ ماده ای که به طور مداوم تخم هایی با اتاقک هوایی هوایی شناور تولید می کند احتمالا مورد اول در موردش صدق می کند.

نور بینی تخم شترمرغ
نور بینی تخم شترمرغ

» بخار آب

هنگامی که بخار آب از دست میرود هوا جایگزین آن می شود و غشاء داخل پوسته از غشاء خارجی پوسته جدا می شود و اتاقک هوایی شکل می گیرد. هر چه آب بیشتری بخار شود اتاقک هوایی بزرگ تر می شود. مشاهده اتاقک هوایی هوایی بزرگك هنگام نور بینی تخم تازه می تواند به دو علت باشد. یا ذخیرهسازی کوتاه مدت در دمای اتاقی (دمای بالا و رطوبت کم) و یا ذخیره سازی طولانی مدت (دمای پائین و رطوبت بالا) میباشد که در مورد دوم بدین معنا است که تخم تازه نمی باشد. تحت شرایط طبیعی ذخیره سازی است، این یعنی تخم تازه نیست. اگر تخمها بیش از ۷ روز ذخیره شوند پایین آوردن حرارت هوا به طور خودکار رطوبت نسبی را افزایش داده و تبخیر آب از تخم را کاهش میدهد.

» زمان ذخیره تخم

متأسفانه زمان ذخیره تخم محدود است. به نظر می رسد که جنین نمی تواند تغییرات داخل تخم را تحمل کند و وقتی که زمان ذخیره سازی افزایش مییابد، هچ تخم پایین می آید. ذخیره سازی تا ۷ روز با حرارت ა°C\ تقریباً قابل قبول است و تأثیر کمی روی هچ دارد اما بعد از این مدت و تا ۱۴ روز تقریباً جنین های بیشتری میمیرند و با افزایش ذخیرهسازی پس از ۱۴ روز جنین های زیادی رشد نمییابند. در نمودار ۱-۵ این مسئله به خوبی نشان داده شده و میزان هچ از تخمهای شترمرغ که در مدت زمان متفاوتی ذخیره شده اند را ملاحظه می کنید.


دستگاه جوجه کشی
ماشین جوجه کشی
نور بینی تخم شترمرغ
دستگاه جوجه کشی
ماشین جوجه کشی
خواص تخم شترمرغ
تخم شترمرغ
پوست تخم شترمرغ
قینت تخم شترمرغ
ذخیره تخم شترمرغ
شترمرغ سانان
تخم شترمرغ سانان

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

1 دیدگاه در "تغییرات سایه ها توسط نور بینی تخم شترمرغ"

  Subscribe  
جدیدترین قدیمی ترین بیشتر رای دادند
اطلاع از

[…] تغییرات سایه ها توسط نور بینی تخم شترمرغ […]