ضد عفونی دستگاه ستر

جوجه کشی

ضد عفونی دستگاه ستر

ضد عفونی دستگاه ستر
امتیاز شما به این صفحه

ضد عفونی دستگاه ستر

بهداشتی و اقدامات ایمنی دربارهٔ کاربرد مواد ضدعفونی به خوبی مطلع بوده و کلیه کارکنان نیز به آن عمل کنند، بنابراین آموزش کارکنان در مورد نحوهٔ استفاده از مواد ضد عفونی الزامی است. آگاهی از فهرست مواد ضدعفونی کننده مجاز هر کشور ضروری است. با انجام دادن آزمایش حساسیت، ماده ضد عفونی کننده مؤثر را مصرف کنید . مواد ضدعفونی کننده باید دقيقاً طبق دستور العمل کارخانهٔ سازنده مصرف شود. این گونه مواد همیشه بی خطر نبوده و اکثرا سمی میباشند و باید با دقت حمل و استفاده شود. کارکنان کارخانه باید به خوبی با نحوهٔ حمل، نگهداری و استفاده از مواد ضدعفونی کننده آشنا باشند. با همواره طریقهٔ مصرف این گونه مواد را از کارخانه سازنده دریافت و بر طبق توصیههای کارخانه عمل شود.

با سرپرست کارخانهٔ جوجه کشی باید از جنبه های قبل از به کارگیری هر گونه مواد ضدعفونی کننده باید تمام مواد آلی را شسته و تمیز کرد. برای مثال راک ها و سینیهای ستر باید قبل از ضدعفونی شدن، به خوبی با آب و مواد پاک کننده شسته شوند. محلول ضدعفونی را طبق توصیه کارخانه سازنده آماده کنید. ماده ضد عفونی تهیه شده را داخل دستگاه محلول پاشل ريخته و دستگاه ستر را ضد عفونی کنید. راک ها و سینی تمیز ستر را با مواد ضدعفونی کننده ترجیحا با ترکیبات چهارتایی آمونیوم ضدعفونی کنید. با سپس با گاز فرمالدئید (فرمالین + پرمنگنات) دود داده شوند. با وسایل مختلف دیگر را مانند سینیهای ستر و هچر، گاریهای حمل تخم مرغ و جوجه و … را به این روشی به طور کامل ضد عفونی کنید

ضد عفونی دستگاه ستر
ضد عفونی دستگاه ستر

» تهویه

سترها معمولا هوای تازه را از اتاقی که در آن قرار دارند می گیرند. این هوای تازه، اکسیژن و مقداری از رطوبت نسبی مورد نیاز تخم مرغ ها را تامین می کند. همچنین گازکربنیک و حرارت اضافی تولید شده توسط تخم مرغ ها نیز با هوا خارج می شود.

الف) میزان ورود هوا به سترها باید ۱۳/۵۲ متر معکب در ساعت برای هر 1 تخم مرغ باشد.
ب) همه سترها یک منبع تأمین کننده رطوبت دارند که میتواند سطوح مختلف رطوبت نسبی را کنترل کند. هوای ورودی به سترها معمولا رطوبت کمی دارد. درجه حرارت هوای ورودی به ستر باید ۲۷- ۲۴ درجه سانتیگراد باشد.
ج) سترهای چند مرحله ای احتیاج به یک مقدار هوای ثابت دارند. این میزان هوای ورودی به سترها باید طوری تنظیم شود تا مقدار گاز کربنیک در داخلی ستر از حد ۰/۴ درصد تجاوز نکند.

» راه اندازی سترها

در طبیعت اکثر پرندگان پس از یک دوره تخم گذاری، بر روی تخمهای خود خوابیده تا تبدیل به جوجه شوند. ماشین جوجهکشی با الهام از طبیعت و رفتارهای مرغ کرج به صورت مصنوعی و کاملا موفقیت امیز ساخته شده است.

» رطوبت مناسب

چرخشی منظم تخممرغها در دستگاه های جوجهکشی تولید شده توسط کارخانه های مختلف، ظرفیت دستگاه، تناوب چیدن تخم مرغ ها (مثلا یک یا دو بار در هفته) و وضعیت چیدن تخم مرغ ها در داخل ماشین، متفاوت است. دستگاهها را باید طبق توصیه های سازندگان آنها راه اندازی نمود و تنظیمات آنها را تغییر نداد. غلظت اکسیژن مورد نیاز ۲۱ درصد است. به ازای ۱ درصد کاهش در غلظت اکسیژن ۵ درصد از میزان جوجه در اوری کاسته می شود. افزایشی ارتفاع به دلیل کاهش فشار اکسیژن موجب کاهش جوجه در اوری می شود.


 • دستگاه جوجه کشی
 • ماشین جوجه کشی
 • دستگاه جوجه کشی ستر
 • دستگاه جوجه کشی ستر مرغ
 • دستگاه جوجه کشی ستر و هچر
 • دستگاه جوجه کشی ستر و هچر همزمان
 • دستگاه جوجه کشی هچر و ستر شتر مرغ
 • ضد عفونی دستگاه ستر
 • روش ضد عفونی کردن دستگاه جوجه کشی
 • رطوبت دستگاه جوجه کشی
 • راه اندازی ستر دستگاه جوجه کشی
 • ستر دستگاه جوجه کشی
 • نظافت ستر دستگاه جوجه کشی

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از