طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم – درک بهتر طبیعت وحشی کاسکو

طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم

طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم – درک بهتر طبیعت وحشی کاسکو

طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم – درک بهتر طبیعت وحشی کاسکو
امتیاز شما به این صفحه

طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم – درک بهتر طبیعت وحشی کاسکو

طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم

• چرا هنگامی که اتاقم را ترک می کنم، کاسکوی من جیغ می کشد؟
• چرا هنگامی که کاسکو را به مغازه خوار و بار فروشی میبرم رفتار عصبی نشان میدهد؟
• چرا هنگامی که کاسکو را نزد دوستانم می برم خجالت میکشد؟

طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم : این پرسش ها نمونه ای از سوالات متعددی است که برخی دارندگان کاسکو با آن مواجه می شوند.

درک بیشتر طبیعت وحشی کاسکو، نحوه برخورد با آنها را بهبود میبخشد.

کاسکوها اغلب به دلیل هوش و توانایی در صحبت کردن مشهور هستند.

آنها مخلوقاتی باهوش و حساسند و دارندگان کاسکو اغلب از هیجان زدگی خود به جهت زبان و لهجه مناسب کاسکوها حکایت ها دارند.

توانایی کاسکوها در برقراری ارتباط که به طور عجیبی خاص این پرنده است، سبب شده که دارندگان این پرنده آن را به مانند بچه در نظر بگیرند در حالیکه همانند بچه نیستند، آنها پرندگانی وحشی هستند که به طرز باور نکردنی باهوش بوده و افقهای متفاوتی دارند اگر چه تفکر آن ها از نظر منطقی مشابه یکدیگر به نظر میرسد اما آنها امور را به طور متفاوت احساس می کنند و بینشی متفاوت از انسان ها دارند.

کاسکوها حیوانات اهلی نیستند

برای اهلی کردن یک حیوان، گذر هزاران نسل از آن ضروری است.

با مراحلی که در طی آن جمعیتی از حیوانات نسبت به انسان عادت داده می شوند، اهلی شدن حیوان مشخص می شود. (به عنوان مثال با انتخاب و پرورش رام ترین گرگها، این حیوانات اهلی و تبدیل به سگ شده اند. پس از پرورش نسل های انتخابی، شخصیت و غرایز این حیوانات، متمایل به همنشینی با انسان شده است.

اگر چه کسی نمیداند که مراحل اهلی سازی گرگ ها، چه موقع آغاز شده است ولی برخی منابع اعتقاد دارند که انسان در اواخر دوره شیشه یعنی حدود ۴۱ هزار سال قبل از میلاد با گرگهای مطیع و اهلی مواجه بوده است).

در مقابل سگ ها، کاسکوهایی که در قفس های فعلی ما اسیر هستند، حداکثر یک یا دو نسل از حیات وحش جدا شده اند.

این بدان معناست که کاسکوهای به ظاهر اهلی، هنوز حیوانات وحشی به حساب می آیند و اطلاعات ژنتیکی اجداد وحشی خود توام با سابقه میلیون ها سال زندگانی حیات وحش را هنوز به همراه دارند.

مراحل یادگیری کاسکو

رفتار پرنده را می توان به دو گروه رفتار غریزی و رفتار اکتسابی (یادگرفتنی) تقسیم نمود.

غریزه یا رفتار غریزی، تحت کنترل اطلاعات ژنتیکی است و پرنده با آن متولد می شود.

این رفتار، راز مخصوص بقا است که با انتخاب طبیعی نسلها، به صورت رفتار برنامه ریزی شده بروز می کند.

پرندگان قادر هستند برای بقا در طبیعت، رفتار خود را با شرایط و تغییرات محیطی وفق دهند و این همان رفتار اکتسابی یا یادگرفتنی است.

بنابر این هر دو رفتار غریزی و یاد گرفتنی برای پرنده مهم میباشد.

بسیاری از مهارتهای اکتسابی با بکارگیری غریزه و توام با مهارتهای یادگرفتنی ایجاد شده است.

به عنوان مثال پرواز کردن امری غریزی است اما فرود آمدن و مانور موفقیت آمیز حین پرواز با تمرین و مشاهده یاد گرفته می شود.

همچنین آرایش پرها با منقار نیز، امری غریزی به شمار می آید ولی انجام بی نقص هنر خودآرایی، با تمرین و مشاهده به دست می آید.

یادگیری معاشرتی کاسکو

یادگیری معاشرتی نوعی از یادگیری است که طی آن، جوجه ها مهارتهای لازم را با مشاهده از نزدیک والدین و یا سایر پرندگان مسن تر یاد می گیرد.

جوجه کاسکوهای وحشی در واحدهای خانوادگی کوچکی زندگی می کنند و حداقل تا یک سالگی به یادگیری مهارتهای لازم از والدین ادامه میدهند اما جوجه هایی که به صورت اهلی پرورش داده می شوند، در کمتر از سن ۶ هفتگی از والدین خود جدا می شوند.

بنابراین در مقایسه با همسالان وحشی خود، یادگیری های اضافی معاشرتی را از والدین دریافت نمی کنند و به جای آن از انسانها تاثیر می پذیرند.

این کاسکوها یاد می گیرند که غذا را به جای ربودن، از داخل ظرف بردارند و یا به جای بازی با پرنده دیگر، با اسباب بازیهای موجود در قفس بازی کنند.

در مواجه با شرایط پر استرس، جوجه کاسکوهایی که به شکل اهلی پرورش داده شده اند پاسخ های غریزی خود را نشان می دهند چون فاقد مهارت های معاشرتی برای مقابله با چنین شرایطی هستند.

برای مثال آنها ترس از مهاجم را که رفتار غریزی است، بروز می دهند اما روش محافظت از خود را که یک مهارت یادگرفتنی است، بلد نیستند.

جوجه های وحشی از والدین خود یاد گرفته اند که مهاجمین چه کسانی هستند و متعاقب آن روش محافظت از خود (مانند بی حرکت ماندن و یا پرواز به اطراف) را نیز یاد گرفته اند اما در مقابل جوجه هایی که به صورت اهلی پرورش داده شده اند، ترس غریزی را دارند ولی فاقد مهارت معاشرتی لازم برای شناخت مهاجم و روش محافظت خود هستند.

بنابراین هر شخصی که آنها را متعجب سازد و یا با آنها خشن برخورد کند، باعث تحریک ترس آنها می شود و بدین جهت است که برخی کاسکوها در موقعیتهای ترسناک از صاحبان خود نیز می ترسند و صاحبان خود را به عنوان مهاجم قلمداد می کنند انسان می تواند به سادگی و با درک پاسخ های غریزی پرنده و یادگیری چگونگی رفتار با آن ها، ترس و سایر شرایط ناشی از آن را پیشگیری نماید.

دستگاه جوجه کشی کاسکو

اهمیت زندگی گله ای کاسکو

کاسکوهای وحشی عمدتاً در جنگلهای پست معتدل زندگی می کنند و در گله های بزرگی متشکل از گروه های چند صد تایی تا چند هزار تایی استراحت میکنند.

مکان استراحت آنها درختهای بلند نخل و نزدیک آب است و ممکن است در جزیره های بین رودخانه ای استراحت کنند.

در هنگام سپیده دم، کاسکوها در گله های کوچک تر پخش می شوند و برای تغذیه از درختان میوه در مانگرو ها و جنگلهای علف زار به مسافت های طولانی پرواز می کنند.

حفاظت از خود، دلیل اصلی تشکیل گله، است. به عنوان مثال مهاجمانی مانند شاهین از حمله به گله ها خودداری می کنند.

بنابراین بسیاری از گله ها به هم نزدیک شده و برای گیج کردن شکارچی ها نامنظم پرواز می کنند.

به علاوه غذا خوردن در گله، به هر پرنده اجازه می دهد که زمان کمتری را برای مراقبت خود از مهاجم ها اختصاص داده در عوض زمان بیشتری را صرف جستجوی غذا و خوردن آن کنند.

بدین ترتیب آن ها چشمهای بیشتری برای مشاهده قلمرو خود دارند.

بسته به محل اقامت، شرایط زندگی و رقابت در قلمرو، سیستمهای اجتماعی متفاوتی در گله ایجاد شده است.

به عنوان مثال تعدادی از طوطیهای آمریکای مرکزی و جنوبی مانند ماکاو، آمازون و کنورها در گله های چند گونه ای دور هم جمع می شوند اما کاسکوهای آفریقا فقط با سایر کاسکوها و در گله های تک گونه ای جمع می شوند.

برخی از پرنده شناس ها معتقدند به جهت رقابت بیشتری که در تشکیل لانه و اخذ غذا میان طوطیهای ناحیه آمریکای مرکزی و جنوبی، وجود دارد، این گونه ها مجبور به اختلاط گونه ای هستند و گله های چند گونه ای تشکیل می دهند.

تفاوت دیگری بین کاسکوها و طوطیهای این نواحی وجود دارد.

اغلب طوطی ها ناحیه آفریقا، جفت خود را برای تولید مثل، از گله خودشان انتخاب می کنند اما در بعضی از کلنیهای آزاد کاسکوها که متشکل از صدها جفت پرنده است،

هر پرنده با پرنده نزدیک خود تولید مثل می کند و این بدین خاطر است که آنها در تمام مدت از آنجا که در مورد ساختار و روابط اجتماعی درون گلههای کاسکو، تحقیقات کمی انجام شده است، اطلاعات موجود از سیستم تولید مثل آنها، حاصل مشاهداتی است.

که پرورش دهندگان، از کاسکوهای وحشی صید شده روایت کرده اند.

 

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از