علامت گذاری تخمها و حفظ سوابق شترمرغ

علامت گذاری تخمها و حفظ سوابق شترمرغ

علامت گذاری تخمها و حفظ سوابق شترمرغ
امتیاز شما به این صفحه

علامت گذاری تخمها و حفظ سوابق شترمرغ

علامت گذاری تخمها : لازم است که هر تخم هنگام جمع آوری نشانه گذاری شود تا بتوان از زمان ذخیره سازی و جوجهکشی تا انتهای هبچ تخم را ردیابی نمود و همچنین این نشانهگذاری، برای تشخیص جوجه هم مورد استفاده قرار میگیرد. یک ماژیک یا – جوهری مقاوم برای نوشتن کل تخم روی پوسته مناسب است.مقدار کمی محلال موجود در جوهر ماژیک صدمه ای به جنین نمیزند. استفاده از مداد به جای آن خوب است اما به راحتی پاک یا محو می شود. در برخی از مزارع در اسرائیل روی هر تخم برچسبی چاپی با بارکد زده می شود و سیستم کامپیوتری تمام جزئیات را ثبت می کند.

» علامت گذاری به روشه دستی

اگر به چنین سیستمی دسترسی ندارید و تخمها در کیسه های پلاستیکی جمع آوری می شوند، می توان جزئیات را روی کیسه با ماژیک نوشت. همیشه دفترچه یادداشتی کوچک جهت ثبت جزئیات تخم در مزرعه مفید است مثلاً تخم در کجا پیدا شده و یا چه زمانی تخم جمع آوری شده است. بنابراین نوشتن شماره کد روی سطح پوسته هر تخم هنگام جمع آوری که به تشخیص آن در گزارشات کمک خواهد کرد، ضروری و مهم است. اگر بخواهید می توانید جزئیات بیشتری را روی تخم بنویسید. اما این به اندازه و رنگ تخم بستگی دارد. نوشتن روی تخمهای سبز تیرهٔ امو بسیار سخت است. تمام اطلاعات باید در دفتر کل یا کامپیوتر محل جوجه کشی، ثبت گردد.

علامت گذاری تخمها
علامت گذاری تخمها

» گزارشات مهم

عبارتند از: تاریخ و زمان جمع آوری، محل تخم در جایگاه تخم گذاری، شماره یا کد تخم، شماره پن تخم، والدین نر و ماده در صورت شناسایی شدن، تمیز یا کثیف بودن تخم و وضعیت آب و هوا هنگام جمع آوری، یادداشت نام فردی که تخم را جمع نموده، همگی در تشخیص ابهاماتی که در مورد تخم هایی خاصی وجود دارد مفید است. حفظ سوابق در جوجه کشی، شما را از محلی که تخم جمع آوری شده، زمان آغاز جوجه کشی و زمانی که باید تخم هاچ شود آگاه می کند. اگر جوجه ای در دستگاه انکوباتور بایستد هچ شود به کف دستگاه می افتد و آسیب میبیند و صاحبشی هم هنگام باز نمودن در دستگاه به شدت غافلگير می شود. جوجه هایی که در دستگاه ستر، جوجه کشی می شوند دیگر تخم ها و کابینت را هم آلوده می کنند. گزارشات مکتوب شده، به ارزیابی باروری و قابلیت هچ کمک می کند و همچنین می توان عملکرد پرندگان مختلف را طی فصل تولیدمثلی مقایسه نمود. قلم و کاغذ هم به اندازهٔ کامپیوتری که دارای برنامهٔ نرم افزاری طراحی شده اسبت مفید می باشد، هر چند که کامپیوتر تجزیه و تحلیل اطلاعات را راحت تر می کند. مسئله مهم دیگر اطلاعات جمع آوری شده است. بررسی مسائل و مشکلات جوجه کشی فقط با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود دربارهٔ تخم امکانپذیر است.

»  آیا تخمها تازه هستند؟

در نظر اول تخمها دارای سن معینی نیستند. تخم در روز دهم ذخیره و یا پس از 25 روز از زمان جوجه کشی، در ظاهر شبیه وقتی است که تازه تولید شله است. تخم  نابارور و سالم مدت زمان زیادی (حتی در دستگاه جوجه کشی) بدون تغییر خاصی ظاهر داخلی و خارجی شان (به جز وجود اتاقک هوایی بزرگتر) همان طور باقی میماند. چگونه بدانیم که تخم تازه است یا نه؟ در بیشتر کارهای مزرعه داری تخمها به سرعت پس از تخم گذاری از جایگاه والدینشان انتقال می یابند. اهمیت این تکنیک هنگام خرید تخم از شخصی سوم کاربرد دارد و با آگاهی از گذراندن دورهٔ جوجه کشی و قابل استفاده نبودن آن به دلیل نابارور بودن تخم یا مرگ زود هنگام جنین در دورهٔ جوجه کشی، مفید است. وزن اولیه تخم را میتوان از ابعادش پیش بینی کرد:

M = L X B° x kw

» وزن اولیه تخم

M= جرم اوليه تخم، L = حداکثر طول تخم (B ،(cm = حداکثر عرضی تخم (cm)، و k w عددی ثابت است. عدد k w در گونه های مختلف فرق دارد: برای شترمرغ ۰/۵۹۵، برای رئی ۰/۵۵۵ و برای امو ۰/۵۶۶ است. برای مثال تخم شترمرغی که اندازه اش ۱۶ سانتیمتر در ۱۲ سانتیمتر است باید هنگام تولید وزنش، ۱۳۸۱ گرم (۰/۵۹۵ × ۱۲ × ۱۲ ×۱۶) باشد. اگر چه نمی توان از این روش به عنوان شاخصی کامل جهت اندازه اولیه تخم استفاده نمود، اما برای تشخیصی تازه بودن یا نبودن تخم بسیار مناسب است. تفاوت قابل توجه ( برای مثال ۳ درصد کمتر از جرم اولیه، یعنی یک هفته کاهش وزن تحت شرایط طبیعی جوجهکشی) بین وزن واقعی و وزن پیشبینی شده تخم نشان میدهد که با وجود تمام احتمالات تخم سالم نیست. تأثیر این نتیجه گیری را میتوان با آزمایش اندازه اتاقک هوایی هوایی توسط نور بینی نیز انجام


  • دستگاه جوجه کشی
  • ماشین جوجه کشی
  • علامت گذاری تخمها
  • تخم شترمرغ
  • حفظ سوابق شترمرغ
  • شرایط جوجه کشی شترمرغ
  • دستگاه جوجه شکی شترمرغ
  • زمان علامت گذاری تخمها

درباره نویسنده

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

  Subscribe  
اطلاع از