دریافت نمایندگی

در خصوص مدارک موردنیاز جهت اعطای نمایندگی فروش میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرماید .

واحد امور نمایندگی

09144483188

09143883380

04432387130

04432387131

Heidari@mehsaz.com

Heidari@hovabator.ir