آموزش جوجه کشی

انتخاب تخم ها برای جوجه کشی

انتخاب تخم ها برای جوجه کشی و ذخيره آنها

انتخاب تخم ها برای جوجه کشی و ذخيره آنها انتخاب تخم ها برای جوجه کشی : در قدم اول برای جوجه کشی، تخم باید نطفه دار و تازه باشد و از نگهداری تخم ها در ذخیره گاه بیش از 7 الى ...
0
نقش دانش در جوجه کشی موفق

نقش دانش در جوجه کشی موفق

نقش دانش در جوجه کشی موفق با استفاده از ماشین جوجه کشی نقش دانش در جوجه کشی موفق : تجربه و دانش از عوامل موثر بر موفقیت در جوجه کشی است. تجربه نقش مهمی در انجام جوجه درآوری موفق دارد و ...
0
آموزش جوجه کشی در زمستان

آموزش جوجه کشی در زمستان - نکات مهم برای جوجه کشی در هوای سرد

آموزش جوجه کشی در زمستان آموزش جوجه کشی در زمستان : وقتی صحبت از جوجه کشی با دستگاه جوجه کشی میشود برخی افراد این پیش زمینه ذهنی را دارند که تخم های نطفه دار نیاز به چیز خاصی نداشته و مانند ...
0
ذخیره سازی تخم نطفه دار
جوجه کشی از مرغ

جوجه کشی از مرغ و دو عامل مهم در جوجه کشی

جوجه کشی از مرغ جوجه کشی از مرغ : جوجه کشی مصنوعی : روش تولید جوجه به روش مصنوعی زمانی به کار می رود که تعداد مرغ زیاد است. روش جوجه کشی مصنوعی نسبت به جوجه کشی طبیعی مزیت های زیادی دارد از ...
1
اتاق های ساختمان جوجه کشی

اتاق های ساختمان جوجه کشی

[vc_row][vc_column][vc_column_text]اتاق های ساختمان جوجه کشی[/vc_column_text][vc_column_text]اتاق های ساختمان جوجه کشی : در ابتدا باید تخمها وارد اتاقی شوند که مخصوص دریافت تخمها طراحی شده است. تا به کارکنان جوجه کشی تحویل داده شوند یا در آن جا بمانند تا شما برای ...
0

انواع دستگاه های جوجه کشی و ماشین جوجه کشی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] دستگاه های جوجه کشی و جوجه کشی [/vc_column_text][vc_column_text] » انواع دستگاه های جوجه کشی وسایل خیلی پیچیده ای نیستند. به زبان ساده آنها جعبه هایی با سوراخ هایی برای تهویه هوا هستند که تخمها را در هوای گرم و مرطوب نگه می دارند ...
1