آموزش کاسکو وحشی

اهلی کردن کاسگو

اهلی کردن کاسکو

اهلی کردن کاسکو - چگونه کاسکو خود را اهلی کنیم؟ اهلی کردن کاسکو : کاسکویی که تا هفته پنجم از ورودش به خانه شما، با شیوه فوق با آن رفتار شده و حولهٔ اختصاصی اش را شناخته است و به آن عادت ...
1