بلدرچین

پنج ویژگی مهم کارکنان واحد پرورش بلدرچین

پنج ویژگی مهم کارکنان واحد پرورش بلدرچین واحد پرورش بلدرچین 1 -علاقه به بلدرچین و داشتن شرایط فیزیکی و روحی انجام کار 2 -توان کار در نوبت هاي مختلف کاري 3 -منظم و دقیق بودن در کارها 4 -باسواد بودن 5 -امکان رفت و آمد راحت ...
0