تخم شترمرغ سانان

اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ

اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ : دو نوع گاز تنفسی وجود دارد: اکسیژن (O2) و دی اکسیدکربن (CO2) که هر دوی آنها برای رشد جنین ضروری هستند. در اتمسفر در ...
1
مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ

مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ : نقش مهمی در جوجه کشی تمام تخمهای پرندگان دارند اما باید غلظت اکسیژن یا دی اکسیدکربن در آشیانه شترمرغسانان وحشی که کانون توجه به ...
0
رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

[vc_row][vc_column][vc_column_text] رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان [/vc_column_text][vc_column_text]رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان : در بهترین شرایط هر تخم باید دستگاه جوجه کشی خودش را داشته باشد و تحت مراقبت ویژه خودش قرار گیرد. در دستگاه چند مرحله ای تمام ...
1
توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ ( قسمت دوم )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ : پرندگان منجمله گونه های شترمرغ سانان قابل قبول است. قبل از آن که عدد ۱۵ درصد برای شترمرغ، امو یا رئی پیشنهاد گردد باید تحقیقات بیشتری انجام شود. ...
0
توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text] توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ : نفوذپذیری تمام تخم ها با هم فرق دارد . این تفاوت می تواند بر اثر تفاوت ضخامت پوسته، تعداد منافذ یا قطر منافذ پوسته باشد. حتی در تخمهایی ...
0
دمای جوجه کشی و رشد جنینی

دمای جوجه کشی و رشد جنینی شترمرغ سانان

[vc_row][vc_column][vc_column_text] دمای جوجه کشی و رشد جنینی [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]به طور ایدهآل دمای لازم برای رشد طبیعی جنین، دمای صحیح جوجه کشی است. تعیین این دما را می توان با داشتن محلی جنین درون تخم، انجام داد. در ابتدای جوجه کشی غلظت متفاوت نیمه ...
0
نور بینی تخم شترمرغ

تغییرات سایه ها توسط نور بینی تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تغییرات سایه ها توسط نور بینی تخم شترمرغ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]در روز هفتم جوجهکشی، تخم بارور سایه ای دارد که حدود ۲۰ درصد از سطح پوسته را پوشانده است. این سایه نزدیک سطح پوسته قرار داشته و حاشیهای واضح و مشخصی دارد. در ...
1
ذخیره تخم شترمرغ سانان

ذخیره تخم شترمرغ سانان

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ذخیره تخم شترمرغ سانان [/vc_column_text][vc_column_text]تخم شترمرغسانان طوری تکامل یافته است که در برابر ذخیره سازی قبل از جوجه کشی مقاوم است. تخم شترمرغ در سیستم طبیعی ابتدا در دستهٔ تخمی متشکل از ۱۲- ۱۰ تخم به مدت ۲۲-۲۰ روز باقی میماند ...
0