تخم نطفه دار کبک

جوجه کشی کبک دستگاه جوجه کشی

جوجه کشی کبک توسط دستگاه جوجه کشی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] جوجه کشی کبک توسط ماشین جوجه کشی [/vc_column_text][vc_column_text]جوجه کشی کبک توسط دستگاه جوجه کشی : برای جوجه کشی از تخم کبک، حدود ۲۴ روز زمان لازم است. تخم های بزرگتر و تخم هایی که مدت بیشتری در انبار نگه داری شده ...
1
تخم جوجه کشی کبک

تخم کبک برای جوجه کشی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تخم کبک برای جوجه کشی [/vc_column_text][vc_column_text]تخم کبک مناسب برای جوجه کشی : انتخاب تخم کبک برای جوجه کشی بسیار مهم است . در حقیقت کیفیت جوجه های تولیدی ارتباط زیادی به خصوصیات تخم دارد (اندازه، وزن، شکل و...) . در یک گروه ...
0