تغذیه شترمرغ چیست

تغذیه مولدین در دوره استراحت

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تغذیه مولدین در دوره استراحت ، غذای شتر مرغ ماده [/vc_column_text][vc_column_text] » تغذیه صحیح مولدین در دوره استراحت دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. مولدین در دوره استراحت جیره نگهداری دریافت می کنند. مشخصات جیره مولدین در دوره استراحت در جدول شماره (۴) ...
1