تنظیم رطوبت دستگاه جوجه کشی

دما و مدت زمان جوجه کشی

دما در جوجه کشی | مدت زمان جوجه کشی

دما در جوجه کشی | مدت زمان جوجه کشی دما در جوجه کشی : دما از المان های بسیار مهم در جوجه درآوری است که توسط مرغ مادر در زمان کرچ یا خوابیدن بر روی تخم های نطفه دار تامین می ...
0

شرایط دما و رطوبت دستگاه جوجه کشی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] شرایط دما و رطوبت دستگاه جوجه کشی [/vc_column_text][vc_column_text]شرایط دما و رطوبت دستگاه جوجه کشی : نیاز بیشتر به رطوبت اسپری می شوند. رطوبت اضافی داخل کابین دستگاه فقط با تعویض هوای داخل آن از بین میرود. انتقال هوای داخل دستگاه برای ...
0