تکثیر قناری

جوجه کشی از قناری

آموزش جوجه کشی از قناری

جوجه کشی از قناری دما و رطوبت در جوجه کشی قناری جوجه کشی از قناری : در ابتدای فصل تولید مثل دمای اتاق جوجه کشی از قناری تقریباً در ۵۹ درجه فارنهایت یا 15 درجه سانتیگراد حفظ میشود. در دمای بالاتر ماده ها ...
0
شرایط جفت گیری و تولید نسل قناری

شرایط جفت گیری و تولید نسل قناری

شرایط جفت گیری و تولید نسل قناری | جوجه کشی قناری شرایط جفت گیری و تولید نسل قناری : به طور طبیعی قناری ها جفت گیری را زمانی آغاز می کنند که شرایط زیر مهیا باشد: دوره تحریک نوری و حداقل طول ...
0
دورہ جوجه کشی قناری

دورہ جوجه کشی قناری - اطلاعات لازم برای جوجه کشی قناری بخش اول

دورہ جوجه کشی قناری دورہ جوجه کشی قناری : اغلب پرورش دهندگان اروپایی، دوره روزانه نور را بطور مصنوعی طولانی می کنند. دلایل استفاده از تکنیک کاربرد نور عبارتند از: کنترل دوره جوجه کشی و شروع تولید مثل قناری قبل از فصلی ...
0