جوجه کشی شترمرغ

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

[vc_row][vc_column][vc_column_text] رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان [/vc_column_text][vc_column_text]رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان : در بهترین شرایط هر تخم باید دستگاه جوجه کشی خودش را داشته باشد و تحت مراقبت ویژه خودش قرار گیرد. در دستگاه چند مرحله ای تمام ...
1
توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ ( قسمت دوم )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ : پرندگان منجمله گونه های شترمرغ سانان قابل قبول است. قبل از آن که عدد ۱۵ درصد برای شترمرغ، امو یا رئی پیشنهاد گردد باید تحقیقات بیشتری انجام شود. ...
0
توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text] توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ : نفوذپذیری تمام تخم ها با هم فرق دارد . این تفاوت می تواند بر اثر تفاوت ضخامت پوسته، تعداد منافذ یا قطر منافذ پوسته باشد. حتی در تخمهایی ...
0
جوجه کشی شترمرغ

گرم سازی تخم شترمرغ قبل از جوجه کشی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مرحله گرم سازی تخم شترمرغ قبل از جوجه کشی [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]تخم شترمرغ قبل از جوجه کشی : نباید تخمها را مستقیماً از محل ذخیره سازی که دارای دمای نسبتاً پایینی است وارد دستگاه جوجه کشی کرد. تفاوت دمای تخم و دستگاه جوجه ...
0
مدیریت جوجه کشی

مدیریت جوجه کشی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مدیریت جوجه کشی ، بهداشت جوجه کشی [/vc_column_text][vc_column_text]داشتن تجهیزات خوب جوجه کشی باعث افزایشی بازدهی جوجه کشی خواهد شد، چون نه تنها توانایی جوجه در آوری تخم مرغ ها بهبود مییابد، بلکه نیروی کاری کمتری هم به کار میرود و هر ...
0

بهداشت تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] بهداشت تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]بهداشت تخم شترمرغ : تخم از زمان گذشتن از کلوآک ماده در معرض آلودگی میکروبی قرار دارد. تمیز کردن تخم فرآیندی است که باید این آلودگی ها را تا حد امکان با آن از بین برد تا تخمی ...
0

انواع ارگائیسم های باکتریایی و قارچی تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] باکتریایی و قارچی تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]کاهش دمای اطراف تخم باعث میشود که حجم آب داخل منافذ تخم گرم، کاهش یابد در نتیجه هر مایعی که روی سطح پوسته باشد را به داخل منافذ بکشد. بنابراین تخم ها باید به سرعت پس ...
0
جوجه از تخم در آمده

جوجه تازه متولد شده شترمرغ

جوجه تازه متولد شده شترمرغ - جوجه از تخم در آمده جوجه از تخم در آمده شترمرغ سانان معمولاً جوجه' (جوجه تازه متولد، نوزاد) نامیده می شود (هر چند در آفریقای جنوبی جوجه شترمرغ را جوجه مرغ" مینامند) و از آغاز ...
0
بیرون آمدن جوجه شترمرغ

کمک به بیرون آمدن جوجه شترمرغ

زمان هچر شترمرغ - کمک به بیرون آمدن جوجه از تخم شترمرغ متأسفانه موارد کمک به جوجه کشی جهت خارج شدن از تخم زیاد است . در اکثر موارد این کمک به دلیل بی اطلاعی از فرآیند هج شدن است و ...
0