دستگاه جوجه کشی خانگی

اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ

اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ : دو نوع گاز تنفسی وجود دارد: اکسیژن (O2) و دی اکسیدکربن (CO2) که هر دوی آنها برای رشد جنین ضروری هستند. در اتمسفر در ...
1
مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ

مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ : نقش مهمی در جوجه کشی تمام تخمهای پرندگان دارند اما باید غلظت اکسیژن یا دی اکسیدکربن در آشیانه شترمرغسانان وحشی که کانون توجه به ...
0
رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

[vc_row][vc_column][vc_column_text] رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان [/vc_column_text][vc_column_text]رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان : در بهترین شرایط هر تخم باید دستگاه جوجه کشی خودش را داشته باشد و تحت مراقبت ویژه خودش قرار گیرد. در دستگاه چند مرحله ای تمام ...
1
توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ ( قسمت دوم )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ : پرندگان منجمله گونه های شترمرغ سانان قابل قبول است. قبل از آن که عدد ۱۵ درصد برای شترمرغ، امو یا رئی پیشنهاد گردد باید تحقیقات بیشتری انجام شود. ...
0
توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text] توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ : نفوذپذیری تمام تخم ها با هم فرق دارد . این تفاوت می تواند بر اثر تفاوت ضخامت پوسته، تعداد منافذ یا قطر منافذ پوسته باشد. حتی در تخمهایی ...
0

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ ( قسمت دوم )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ ( قسمت دوم ) [/vc_column_text][vc_column_text]ارتباط بین دما، رطوبت نسبی : تراکم برای رطوبت مطلق در شرایط "میزان هوای خشک kg/kg|۰/۰۱۱ و ۱۴/۵۲ دمای مخزن خشک " اتفاق میافتد. این پدیده ...
0
ارتباط بین دما، رطوبت نسبی

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ارتباط بین دما رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]ارتباط بین دما رطوبت نسبی : دمای مخزن خشک تغییر می کند میزان بخار آب در هوای اشباع شده تغییر می کند و رطوبت نسبی هم به تبع آن تغییر ...
0
توضیح نفوذ پذیری پوسته تخم شترمرغ

کاهش وزن و رطوبت تخم شترمرغ سانان

[vc_row][vc_column][vc_column_text] کاهش وزن و رطوبت تخم شترمرغ سانان [/vc_column_text][vc_column_text]تمام تخم های پرندگان پس از تولید شروع به از دست دادن آب می کنند. میزان کاهش آب از پوسته به دو عامل مهم مرتبط است : نفوذپذیری پوسته تخم و رطوبت هوای اطراف ...
0
دما و هچ جوجه کشی شترمرغ

دما و هچ جوجه کشی شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] دما و هچ جوجه کشی شترمرغ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] » دما جنین شترمرغ جنین مرغ دمای بالاتر از دمای مناسب را خیلی کم تحمل می کند. بین ۳۹-۳۸ رشد و نمو سرعت مییابد، اما لزوماً به طور هم زمان صورت نمیگیرد. جنین می تواند به ...
0
دمای جوجه کشی و رشد جنینی

دمای جوجه کشی و رشد جنینی شترمرغ سانان

[vc_row][vc_column][vc_column_text] دمای جوجه کشی و رشد جنینی [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]به طور ایدهآل دمای لازم برای رشد طبیعی جنین، دمای صحیح جوجه کشی است. تعیین این دما را می توان با داشتن محلی جنین درون تخم، انجام داد. در ابتدای جوجه کشی غلظت متفاوت نیمه ...
0