شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ | آموزش های لازم برای جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ جوجه کشی شترمرغ | در جوجه کشی طبیعی شترمرغ به دلیل این که با خوابیدن شترمرغها بر روی تخمها تخمگذاری متوقف میشود از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و از سوی دیگر شرایط محیطی در این روش ...
0
رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان

[vc_row][vc_column][vc_column_text] رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان [/vc_column_text][vc_column_text]رطوبت و هچ تخم های شترمرغ سانان : در بهترین شرایط هر تخم باید دستگاه جوجه کشی خودش را داشته باشد و تحت مراقبت ویژه خودش قرار گیرد. در دستگاه چند مرحله ای تمام ...
1

انواع ارگائیسم های باکتریایی و قارچی تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] باکتریایی و قارچی تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]کاهش دمای اطراف تخم باعث میشود که حجم آب داخل منافذ تخم گرم، کاهش یابد در نتیجه هر مایعی که روی سطح پوسته باشد را به داخل منافذ بکشد. بنابراین تخم ها باید به سرعت پس ...
0
جوجه از تخم در آمده

جوجه تازه متولد شده شترمرغ

جوجه تازه متولد شده شترمرغ - جوجه از تخم در آمده جوجه از تخم در آمده شترمرغ سانان معمولاً جوجه' (جوجه تازه متولد، نوزاد) نامیده می شود (هر چند در آفریقای جنوبی جوجه شترمرغ را جوجه مرغ" مینامند) و از آغاز ...
0
رشد جنین شترمرغ

رشد جنین شترمرغ

رشد جنین شترمرغ - رشد جنین در تخم شترمرغ میزان رشد جنینی تخم شترمرغ در روز دهم جوجهکشی.Alb = آلبومین، All = آلانتوئیس، AS = اتاقکت هوایی هوایی، Ch = کوریون، EBC = حفره خارج جنینی، SAC = اتصال سرو آمنیویوتیکت، ...
0

تعیین جنسیت شترمرغ

تعیین جنسیت شترمرغ نر و ماده جنسیت شترمرغ : پرندگان دارای مکانیسمی ژنتیکی جهت تعیین جنسیت هستند که بر اساس کروموزوم های نامتناجنس" Z" و "W" است. کروموزومهای جفت شده در زیرمیکروسکوپ قابل مشاهده نیستند. پرنده نر دارای دو کروموزم ZZ( ...
0
جفت گیری شتر مرغ

جفت گیری ، لقاح و انزال شتر مرغ

جفت گیری شترمرغ ، لقاح و انزال شتر مرغ جفت گیری شترمرغ : اویدا کت یا لولهٔ رحمی قرار دارد، صورت می گیرد . یعنی نر باید اسپرمش را داخل بدن ماده بریزد و برای انجام این فرآیند تمام شترمرغسانان نر، ...
0