پرورش بلدرچین به روش صنعتی

مواردی ضروری برای یک دفتر کار پرورش بلدرچین

موارد ضروری برای یک دفتر کار پرورش بلدرچین 1- میز و صندلی دفتر کار پرورش بلدرچین : میز و صندلی معمولی اداري براي کار شما کفایت میکند . البته سعی کنید در انتخاب صندلی کارتان بیشتر دقت کنید چون شاید مجبور باشید ...
0