پرورش شترمرغ اموزش

پرورش شترمرغ ماده نر

پرورش شترمرغ ماده و نر مولد

[vc_row][vc_column][vc_column_text] پرورش شترمرغ ماده و نر مولد [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]شترمرغ های مولد ماده ها را باید حداقل ۳۰ روز قبل از تخم گذاری به جایگاه مولدین منتقل نمود تا با محیط آشنا شوند. این دوره زمانی برای سازگاری و آشنایی پرنده با محیط اطراف ...
0