پرورش شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ | آموزش های لازم برای جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ جوجه کشی شترمرغ | در جوجه کشی طبیعی شترمرغ به دلیل این که با خوابیدن شترمرغها بر روی تخمها تخمگذاری متوقف میشود از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و از سوی دیگر شرایط محیطی در این روش ...
0
اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ

اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]اهمیت اکسیژن و دی اکسید کربن تخم شترمرغ : دو نوع گاز تنفسی وجود دارد: اکسیژن (O2) و دی اکسیدکربن (CO2) که هر دوی آنها برای رشد جنین ضروری هستند. در اتمسفر در ...
1
مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ

مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن تخم شترمرغ : نقش مهمی در جوجه کشی تمام تخمهای پرندگان دارند اما باید غلظت اکسیژن یا دی اکسیدکربن در آشیانه شترمرغسانان وحشی که کانون توجه به ...
0

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ ( قسمت دوم )

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ ( قسمت دوم ) [/vc_column_text][vc_column_text]ارتباط بین دما، رطوبت نسبی : تراکم برای رطوبت مطلق در شرایط "میزان هوای خشک kg/kg|۰/۰۱۱ و ۱۴/۵۲ دمای مخزن خشک " اتفاق میافتد. این پدیده ...
0
ارتباط بین دما، رطوبت نسبی

ارتباط بین دما، رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ارتباط بین دما رطوبت نسبی و فشار بخار آب تخم شترمرغ [/vc_column_text][vc_column_text]ارتباط بین دما رطوبت نسبی : دمای مخزن خشک تغییر می کند میزان بخار آب در هوای اشباع شده تغییر می کند و رطوبت نسبی هم به تبع آن تغییر ...
0
جوجه کشی شترمرغ

گرم سازی تخم شترمرغ قبل از جوجه کشی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مرحله گرم سازی تخم شترمرغ قبل از جوجه کشی [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]تخم شترمرغ قبل از جوجه کشی : نباید تخمها را مستقیماً از محل ذخیره سازی که دارای دمای نسبتاً پایینی است وارد دستگاه جوجه کشی کرد. تفاوت دمای تخم و دستگاه جوجه ...
0
پرورش شترمرغ ماده نر

پرورش شترمرغ ماده و نر مولد

[vc_row][vc_column][vc_column_text] پرورش شترمرغ ماده و نر مولد [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]شترمرغ های مولد ماده ها را باید حداقل ۳۰ روز قبل از تخم گذاری به جایگاه مولدین منتقل نمود تا با محیط آشنا شوند. این دوره زمانی برای سازگاری و آشنایی پرنده با محیط اطراف ...
0