پرورش کبک در منزل

حرارت مورد نیاز کبک

حرارت مورد نیاز برای پرورش کبک ها

[vc_row][vc_column][vc_column_text] پرورش کبک ، حرارت مورد نیاز برای پرورش کبک ها [/vc_column_text][vc_column_text]پرورش کبک : طبیعتاً جوجه ها بیشترین دما را نیازمندند. در هفته اول زندگی حرارت محیط برای جوجه ها می بایستی بین ۳۳ تا ۳۵ درجهٔ سانتیگراد باشد. در ادامه، هر ...
0
مکان پرورش کبک جوجه

مکان پرورش کبک ، ایجاد محیطی مناسب برای پرورش کبک

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مکان پرورش کبک ، شرایط پروش کبک گوشتی [/vc_column_text][vc_column_text]مکان پرورش کبک : وقتی جوجه ها و نیمچه ها و حتی کبک های آماده تخم گذاری وارد سالن پرورش می شوند می بایستی دقت زیادی در رعایت بعضی دستورات جهت جلوگیری از ...
0

پرورش جوجه کبک ، نیمچه و کبک تخم گذار

[vc_row][vc_column][vc_column_text]پرورش جوجه کبک ، نیمچه و کبک تخم گذار[/vc_column_text][vc_column_text]پرورش جوجه کبک نیمچه و کبک تخم گذار : زمانی که جوجه کبک ها وارد سالن پرورش می شوند می بایستی بهترین شرایط محیطی فراهم شده باشد. روز های اول پرورش بسیار ...
0