کاسکو

لوازم جانبی قفسں کاسکو بخش دوم

لوازم جانبی قفسں کاسکو بخش دوم

لوازم جانبی قفسں کاسکو بخش دوم لوازم جانبی قفسں کاسکو بخش دوم : در ادامه لوازم جانبی قفسں کاسکو بخش اول به سایر لوازم مورد نیاز برای نگهداری کاسکو می پردازیم. • چوب زیر پا که قابل حمل باشد. • ایستگاه بازی : طراحی ...
0
لوازم جانبی قفسں کاسکو بخش اول

لوازم جانبی قفسں کاسکو بخش اول

لوازم جانبی قفسں کاسکو بخش اول لوازم جانبی قفسں کاسکو بخش اول : • ظرف غذا کاسکو : برای یک قفس کاسکو حداقل به ۳ یا ۴ ظرف نیاز است : یک ظرف برای آب، یک ظرف برای غذاهای خشک، یک ظرف برای ...
1
سن مناسب کاسکو برای خرید

سن مناسب کاسکو برای خرید

سن مناسب کاسکو برای خرید سن مناسب کاسکو برای خرید :  جوجه گیزمان مناسب برای خرید یک جوجهٔ کاسکو، سنین ۳ تا ۵ ماهگی است. پایان مرحله جوجه گی زمانی است که یک جوجه، غذاخوردن انفرادی را یاد گرفته است. بعضی ...
0
مراحل بلوغ کاسکوها

مراحل بلوغ کاسکوها

مراحل بلوغ کاسکوها مراحل بلوغ کاسکوها : وابستگی بیش از حد به گله به نظر می رسد در مقایسه با اغلب طوطیها، طوطیهای وحشی خاکستری برای بقای خودشان وابستگی بیشتری به گله دارند. در یک گله اگر یک طوطی احساس خطر کند، تمام گله ...
0
انواع کاسکوها و تفاوتهای جنسی کاسکوها

انواع کاسکوها و تفاوتهای جنسی کاسکوها

انواع کاسکوها انواع کاسکوها و تفاوتهای جنسی کاسکوها : کاسکوها از غرب و مرکز آفریقا (از شمال آنگولا تا گینه) منشا می گیرند و به طور کلی دو نوع هستند: • کاسکو آفریقایی نوع کنگو که بزرگترین کاسکوها هستند، معمولاً ۴۵۰ گرم ...
0
پرورش کاسکوهای جوان

پرورش کاسکوهای جوان

پرورش کاسکوهای جوان پرورش کاسکوهای جوان : در سرتاسر جهان، طوطیها در محیطهای مټفاوتى زندگی می کنند و بسته به شرایط، سعی در تطبیق زندگی خود برای بقای خویش دارند. این مسئله حتی شامل تربیت جوجه ها هم می شود. به عنوان مثال ...
0
پرنده مناسب برای نگهداری در منزل

چه پرنده مناسب برای نگهداری در منزل است؟

چه پرنده مناسب برای نگهداری در منزل است؟ پرنده مناسب برای نگهداری در منزل پرندگان زینتی پرندگان گروه بسیار متنوع و جالبی از حیوانات خانگی اند که پس از ماهی ها متنوع ترین گروه حیوانات خانگی به شمار می روند. سوال ایجاد میشود که چه ...
0
طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم

طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم - درک بهتر طبیعت وحشی کاسکو

طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم - درک بهتر طبیعت وحشی کاسکو طوطی کاسکو را بهتر بشناسیم • چرا هنگامی که اتاقم را ترک می کنم، کاسکوی من جیغ می کشد؟ • چرا هنگامی که کاسکو را به مغازه خوار و بار فروشی میبرم ...
0