کتاب راهنمای کامل نگهداری مرغ مینا

کتاب راهنمای کامل نگهداری مرغ مینا

کتاب پیش رو ( کتاب راهنمای کامل نگهداری ، تغذیه ، تولید مثل ، بیماری ها و نژادها ) کتاب راهنمای کامل نگهداری مرغ مینا ،  نوشته دکتر مسعود هاشمی استاد دانشگاه تربیت مدرس از انتشارات فرهنگ جامع می باشد.این کتاب به سر فصل های مختلف میناها از جمله گونه های مختلف میناها ، عادات میناها ، اصول تغذیه میناها ، اهلی کردن مینا ، سخنگو کردن مینا ، قفس مینا و مطالب دیگر در مورد مینا پرنده‌ای از خانواده سار می پردازد.

قیمت : تومان 24,000